השירות

תיאור

אוכלוסיית היעד

זמני פעילות

איש/ת הקשר

יחידת התמכרויות ושיקום האסיר
מרכז חוסן

טיפול פרטני, קבוצתי, משפחתי, במכורים לסמים, אלכוהול, הימורים ותחלואה כפולה. הפנייה למסגרות גמילה וקהילות טיפוליות.

נוער ומבוגרים

על פי זימון

מנהלת מרכז חוסן עו"ס רימה ספקטור
08-8504077

שיקום האסיר

טיפול פרטני, קבוצתי, תעסוקתי ושיקומי באסיר ובבני משפחתו בתקופת המאסר ולאחר השחרור לצורך שילובו מחדש בחברה הפתוחה.

אסירים
אסירים משוחררים

על פי זימון

מרכז חוסן
08-8504077