זכאות מסל השילוב המוסדי (וועדת השילוב)

זכאותם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת רגילה נקבעת על ידי ועדת צוות רב מקצועי.
כשמדובר בתלמיד חינוך יסודי ועל-יסודי, הוועדה מתכנסת בראשותו של מנהל/ת המסגרת החינוכית.
לתלמידי הגנים, הוועדה מתכנסת בראשות מפקחת מטעם משרד החינוך ובבתי הספר בראשות מנהל המוסד החינוכי.
הסיוע כולל תמיכה פרטנית של סייעת ו/או שעות תגבור על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הוועדה.

 

אופן הפניה לוועדת שילוב

הפנייה לוועדת השילוב יכולה להתבצע על ידי אחד מהגורמים: 

  • הצוות החינוכי-מקצועי 
  • ההורים 
  • גורמי רווחה

את הפניה, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש להעביר ליועצת ביה"ס /מנהלת הגן.
עותק נוסף יש להעביר לשירות הפסיכולוגי חינוכי.
נא  לוודא הגעת המסמכים  לשפ"ח בטלפון- 08-8608711  למייל [email protected]

 

יישום המלצת ועדת הצוות הרב מקצועי (ועדת שילוב)

אם הוחלט כי הילד זכאי לקבל תמיכה מתוקף תכנית השילוב, מתכנס צוות רב מקצועי של בית הספר, בשיתוף ההורים והילד,
לצורך בניית תכנית לימודים יחידנית (תח"י), שתתאים לצרכיו וליכולתו של הילד. 
היקף התמיכה בתלמיד המשולב (למעט סייעת), נקבע בדיוני הצוות הרב-מקצועי, הכולל אנשי מקצוע מתחום החינוך, הטיפול, הייעוץ והאבחון.

 

ערר

הורים המבקשים לערער על החלטת ועדת השילוב יכולים להגיש ערר למחלקה לחינוך מיוחד, שתזמן ועדת השמה שתתכנס כוועדת ערר.

אופן הפנייה:
יש להעביר למחלקה לחינוך מיוחד את כל הטפסים שהוגשו לוועדת השילוב, בצירוף:
• מכתב המנמק את הסיבות להגשת הערר
• מסמכים קבילים נוספים לפי הצורך 

המחלקה לחינוך מיוחד תזמן את ההורים לוועדת הערר שתדון ותחליט בעניין.

למידע נוסף אנא הכנסו לפורטל הורים שילוב וחינוך מיוחד