חברי מועצת העיר הקודמת – 2013


אליהו זוהר
ראש העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הבית היהודי”

 שמעון חזן
סגן ראש העיר
08-8500852
052-5665272
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הבית היהודי”

יוסי סולימני
סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “קרייה אחת בראשות יוסי סולימני”

עו"ד בצלאל (צלי) מזרחי
מ"מ ראש העיר
08-8500849
חבר מועצת העיר מטעם סיעת "המאמינים-שס"

אברהם (בבר) אזולאי
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הבית היהודי”

שי סיום
חבר מועצת העיר
050-8813135
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “התקווה לעידן חדש”

 

יעקב טלה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “התקווה לעידן חדש”

 
 
מירי דדון
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר מטעם סיעת “צעירים 2018”

 
שאול שטרית
שאול שטרית
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “המאמינים-שס”

 

מוטי יעקובוב
חבר מועצת העיר
052-8690946
חבר מועצת העיר מטעם סיעת "המאמינים-שס"

שלומי מלכה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הכֹח לתושבים”

 

נדב ויצמן
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הליכוד”

 
אליאור עמר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “צעירים 2018”