חברי מועצת העיר הקודמת – 2013


אליהו זוהר
ראש העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הציונות הדתית”

 שמעון חזן
סגן ראש העיר
08-8500852
052-5665272
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הציונות הדתית”

יוסי סולימני
סגן ראש העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “קרייה אחת בראשות יוסי סולימני”

שלומי מלכה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “שס”

נדב ויצמן
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “הליכוד”

 
מאיר יחזקאל
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “שס”

מוטי יעקובוב
חבר מועצת העיר
052-8690946
חבר מועצת העיר מטעם סיעת "שס"

 
יהודה קריספין

עו״ד יהודה קריספין
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “ואהבת”

לוי ריסקין
לוי ריסקין
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “ואהבת”
יוסי סעדי
יוסי סעדי
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “ואהבת”
חיים שטיינר
חיים שטיינר
חבר מועצת העיר
0506500187
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “ואהבת”
מירי דדון סעדה
מירי דדון סעדה
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר מטעם סיעת “צעירים 2018”
 
רחל רחמים
חברת מועצת העיר
 
אליאור עמר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “צעירים פלוס”
לידור צרויה
עו״ד לידור צרויה
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר מטעם סיעת “צעירים פלוס”