שם ומשפחה תפקיד טלפון עבודה טלפון בבית נייד פקס
אליהו ללו זוהר יו”ר ועדה 8500842/3   052-5696601 08-8586220
תמיר היזמי רמ”ט 8500857   050-8574871 08-8503399
שמעון חזן סגן יו”ר 8500850   052-5665272 08-8586220
חיים שטיינר חבר וועדה 8500885 8587854 050-6500187 08-8587219
מישל טפירו חבר וועדה 8500862   050-4122299 08-8586220
שלומי מלכה חבר וועדה   8502429 052-2631073 08-8586220
אריה יוסף רכז הועדה 8500877 8586043 050-8574892 08-8503024
עו”ד עידית יפת יועצת משפטית 8500875 8504108 050-7545763 08-8502205
עמית אבי נציג כוח אדם 8500846 8584143 050-4049141 08-8586220
זהבה עמרני עוזרת לכ”א 860872 8583562 050-9190072 08-8608717
וקנין סמי נציג תחבורה נציג דלק/גז 8500321 8502043 050-4049136
050-7530751
08-8581256
יהושע קוסקס נציג בריאות 8500887 8585915 ———- 08-8580759
אריה פיקל מידע לציבור/מ”מ מזכיר 8500841 8583190 050-8574890 08-8581256
שלמה אהרונוב נציג חשמל 8500888 8501604 050-5230376 08-8587397
יפה כהן נציגת רווחה 8608730 9264099 050-8574901 08-8608717
נועם רווחה מהנדס העיר  8608700   050-5237907  
גלעם ניסים נציג תברואה ומזון 8500887 —— 050-7253200 08-8580759
עמר שמעון נציג חינוך 8500869 089435877 050-8574895 08-8504394
עזר יורם קמב”ץ מרכז הפעלה 8500877 ——– 050-4049134 08-8503024
צבי דוידי גזבר 8500851   054-6666288 08-8500811
רפי מזרחי רמ”ט מל”ח 6434310   057-7704421 08-8520738
ידידיה הלוי י.ק.ל.ר   8503440 054-5840440 ——–
סולטן שלומי יו”ר מלח דרום 6263766 6263754 050-6204578  
ליטל פרץ כהן קצינת רשויות לכיש 9927228 פקע”ר 052-9452468  
חיים חן נציג משטרה 8608444   050-6273329 08-9781460
אלי בן שושן כיבוי אש 6722222   057-7767669 08-6722550
איציק אמזלג נציג מד”א 8502333 8541846 050-7312261 052-4643316