פקידי סעד לחוק נוער:

שעות מענה טלפוני:

 • א, ב, ד, ה: 8:00 – 15:00
 • ג: 8:00 – 18:00.
 • 24 שעות דרך מוקד 106.

פקיד הסעד לחוק הנוער הנו עובד סוציאלי, אשר קיבל מינוי משרד הרווחה לטפל בילדים בסיכון. סמכותו החוקית של פקיד הסעד נובעת מכוח “חוק הנוער טיפול והשגחה” ומתוקף חוק העונשין בדבר חובת הדיווח.
התערבות פקיד הסעד נעשית כאשר קיים סיכון לשלומו של קטין, גיל 0 ועד 18 שיתוף פעולה של ההורים ו/או של הקטין.

התערבויות פקיד הסעד הן טיפוליות סמכותיות נעשות במצבי קיצון ורק לאחר שמוצו כל האפשרויות הקיימות בקהילה. ההתערבויות כוללות:

 • מניעת התדרדרות במצבם של ילדים בסיכון.
 • דיווח על חשד להתעללות בקטין למשטרה או לועדת פטור על פי חוק העונשין (חסרי ישע).
 • הגשת תסקירים לבית המשפט.
 • התערבות באור החוק או באמצעות החוק, וחיוב משפחות וקטינים לשתף פעולה עם התוכנית הטיפולית.
 • התערבות להגנה על קטין – לפקיד הסעד סמכות להוצאת צו חרום במצבים של סכנה מידית.
 • אחריות טיפולית והוצאה לפועל של הוראות בית המשפט לבצוע תכנית הטיפול.
 • הפסקת הפגיעה, הגנה על הקטין והבטחת בריאות פיסית ונפשית של ילדים.
 • מציאת פתרונות לסידור חוץ ביתי במצבים בהם יש להוציא את הקטין מרשות הוריו.

 

חייבים לדווח על התעללות בילד

“חוק חובת דיווח” מ-1989, קובע מפורשות כי על כל אדם מבוגר, שיש לו יסוד סביר לחשוב כי נעברה עבירה כלפי קטין או חסר ישע – לדווח על כך למשטרה. וזו לשון חוק חובת דיווח: “היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי זה מקרוב נעברה עבירה בקטין או בחסר ישע בידי האחראי עליו, חובה על האדם לדווח בהקדם האפשרי לפקיד הסעד או למשטרה, העובר על הוראה זו דינו מאסר 3 חודשים. הורה או איש מקצוע (רופא, אחות, עובד סוציאלי, שוטר וכיוב’) שלא ידווחו – יידונו ל 6 חודשי מאסר”.

 

דרכי התקשרות:

ניתן להעביר דיווחים לפקידי הסעד באמצעות המייל, פקס,הדואר, או טלפונית לפי הטלפונים המצוינים לעיל.