יש לצרף לבקשת הנחת מבחן הכנסה בארנונה לשנת 2022 אישורי הכנסות ותדפיסי ביטוח לאומי של כל בגיר מעל גיל 18, המתגורר בנכס, למעט חיילים בשירות סדיר.

מסמכים לשכירים:

 1. צילום ת.ז. כולל ספח של כל המתגוררים בנכס, כאשר כתובת המגורים המעודכנת הינה קריית מלאכי.
 2. שלושה תלושי שכר לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2021) לשנת ההנחה המבוקשת.
 3. דוח תקופות עיסוק / דיווח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. דוח זכאות לגמלאות מרוכז נכון מעודכן לשנת 2021 מהמוסד לביטוח לאומי.
 5. אישור מביטוח לאומי במידה ומקבלים : הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, גמלת מזונות, נכות.
 6. תדפיסי חשבון בנק לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2021) לשנת ההנחה המבוקשת.
 7. חיילי סדיר – לצרף תדפיס חוגרים;  תלמיד ישיבה – לצרף אישור כולל.

מסמכים לעצמאיים:

 1. צילום ת.ז. כולל ספח של כל המתגוררים בנכס, כאשר כתובת המגורים המעודכנת הינה קריית מלאכי.
 2. שלושה תלושי שכר לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2021) לשנת ההנחה המבוקשת.
 3. שומת מס סופית של מס הכנסה / רשות המיסים, לשנת 2021.
 4. דוח תקופות עיסוק / דיווח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי.
 5. דוח זכאות לגמלאות מרוכז נכון מעודכן לשנת 2021 מהמוסד לביטוח לאומי.
 6. אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי.
 7. תדפיסי חשבון בנק לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2021) לשנת ההנחה המבוקשת.
 8. אישור מביטוח לאומי במידה ומקבלים : הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, גמלת מזונות, נכות.
 9. חיילי סדיר – לצרף תדפיס חוגרים;  תלמיד ישיבה – לצרף אישור כולל.

מסמכים למחוסר עבודה:

 1. צילום ת.ז. כולל ספח של כל המתגוררים בנכס, כאשר כתובת המגורים המעודכנת הינה קריית מלאכי.
 2. דוח תקופות עיסוק / דיווח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי.
 3. דוח זכאות לגמלאות מרוכז נכון מעודכן לשנת 2021 מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. אישור מביטוח לאומי במידה ומקבלים : הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, גמלת מזונות, נכות.
 1. תדפיסי חשבון בנק לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2021) לשנת ההנחה המבוקשת.
 2. אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי.
 3. חיילי סדיר – לצרף תדפיס חוגרים;  תלמיד ישיבה – לצרף אישור כולל.

 

טבלת הכנסות 2022

הכנסה ממוצעת בחודשים 10-11-12/2021 או בשנת הכספים 2021

שיעור ההנחה 80% 60% 40% 20%

מס' נפשות

עד

מ-

עד

מ-

עד

מ-

עד

1

2,889

2,889

3,322

3,322

3,755

3,755

5,300

2

4,334

4,334

4,984

4,984

5,634

5,634

7,951

3

5,027

5,027

5,781

5,781

6,535

6,535

9,223

4

5,720

5,720

6,578

6,578

7,436

7,436

10,494

5

7,268

7,268

8,359

8,359

9,449

9,449

13,335

6

8,817

8,817

10,140

10,140

11,462

11,462

16,176

שיעור ההנחה

90%

70%

50%

30%

7

10,366

10,366

11,921

11,921

13,475

13,475

19,018

8

11,914

11,914

13,702

13,702

15,489

14,489

21,589

9

13,463

13,463

15,482

15,482

17,502

17,502

24,700

10 ומעלה

עד 1,496 לנפש

עד 1,720 לנפש

עד 1,1945 לנפש

עד 2,744 לנפש

לצפייה בקובץ הטבלה לחצו כאן