יש לצרף לבקשת הנחת מבחן הכנסה בארנונה לשנת 2023 אישורי הכנסות ותדפיסי ביטוח לאומי של כל בגיר מעל גיל 18, המתגורר בנכס, למעט חיילים בשירות סדיר.

מסמכים לשכירים:

 1. צילום ת.ז. כולל ספח של כל המתגוררים בנכס, כאשר כתובת המגורים המעודכנת הינה קריית מלאכי.
 2. שלושה תלושי שכר לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2023) לשנת ההנחה המבוקשת.
 3. דוח תקופות עיסוק / דיווח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. דוח זכאות לגמלאות מרוכז נכון מעודכן לשנת 2023 מהמוסד לביטוח לאומי.
 5. אישור מביטוח לאומי במידה ומקבלים : הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, גמלת מזונות, נכות או כל קצבה אחרת.
 6. תדפיסי חשבון בנק לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2023) לשנת ההנחה המבוקשת.
 7. חיילי סדיר – לצרף תדפיס חוגרים;  תלמיד ישיבה – לצרף אישור כולל.

מסמכים לעצמאיים:

 1. צילום ת.ז. כולל ספח של כל המתגוררים בנכס, כאשר כתובת המגורים המעודכנת הינה קריית מלאכי.
 2. שלושה תלושי שכר לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2023) לשנת ההנחה המבוקשת.
 3. שומת מס סופית של מס הכנסה / רשות המיסים, לשנת 2023.
 4. דוח תקופות עיסוק / דיווח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי.
 5. דוח זכאות לגמלאות מרוכז נכון מעודכן לשנת 2023 מהמוסד לביטוח לאומי.
 6. אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי.
 7. תדפיסי חשבון בנק לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2023) לשנת ההנחה המבוקשת.
 8. אישור מביטוח לאומי במידה ומקבלים : הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, גמלת מזונות, נכות או כל קצבה אחרת.
 9. חיילי סדיר – לצרף תדפיס חוגרים;  תלמיד ישיבה – לצרף אישור כולל.

מסמכים למחוסר עבודה:

 1. צילום ת.ז. כולל ספח של כל המתגוררים בנכס, כאשר כתובת המגורים המעודכנת הינה קריית מלאכי.
 2. דוח תקופות עיסוק / דיווח מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי.
 3. דוח זכאות לגמלאות מרוכז נכון מעודכן לשנת 2023 מהמוסד לביטוח לאומי.
 4. אישור מביטוח לאומי במידה ומקבלים : הבטחת הכנסה, דמי אבטלה, גמלת מזונות, נכות או כל קצבה אחרת.
 5. תדפיסי חשבון בנק לחודשים 10-12  (אוקטובר, נובמבר, דצמבר) של שנה קודמת (2023) לשנת ההנחה המבוקשת.
 6. אישור מעמד לא עובד מהמוסד לביטוח לאומי.
 7. חיילי סדיר – לצרף תדפיס חוגרים;  תלמיד ישיבה – לצרף אישור כולל.

מספר נפשות

הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו בשקלים חדשים בשנת הכספים 2024

1

עד- 3,115

מעל 3,115 עד 3,582

מעל 3,582עד 4,049

מעל 4,049 עד 5,571

2

עד- 4,673

מעל 4,673 עד 5,373

מעל 5,373 עד 6,074

מעל 6,074 עד 8,358

3

עד- 5,419

מעל 5,419 עד 6,232

מעל 6,232 עד 7,045

מעל 7,045 עד 9,693

4

עד- 6,167

מעל 6,167 עד 7,093

מעל 7,093 עד 8,018

מעל 8,018 עד 11,032

5

עד- 7,852

מעל 7,852 עד 9,029

מעל 9,029עד 10,207

מעל 10,207 עד 14,044

6

עד- 9,536

מעל 9,536 עד 10,966

מעל 10,966 עד 12,396

מעל 12,396 עד 17,056

שיעור ההנחה

עד 80%

עד 60%

עד 40%

עד 20%

7

עד- 11,220

מעל 11,220 עד 12,903

מעל 12,903עד 14,586

מעל 14,586 עד 20,069

8

עד- 12,904

מעל 12,904 עד 14,839

מעל 14,839 עד 16,775

מעל 16,775 עד 23,081

9

עד- 14,588

מעל 14,588 עד 16,776

מעל 16,776עד 18,964

מעל 18,964 עד 26,093

10 ומעלה

עד- 1,621 לנפש

עד 1,864 לנפש

עד 2,107  לנפש

עד 2,899 לנפש

שיעור ההנחה

עד 90%

עד 70%

עד 50%

עד 30%

 
 

לצפייה בקובץ הטבלה לחצו כאן