מטרות התוכנית:

לוגו 360התוכנית הינה תוכנית ממשלתית- בין משרדית שמטרתה צמצום וטיפול בילדים ובני נוער בגילאי לידה ועד 18 החיים במצבים המסכנים אותם, וכתוצאה מכך אינם יכולים לממש את זכויותיהם: קיום פיזי, בריאות והתפתחות, השתייכות למשפחה, למידה ורכישת מיומנויות, רווחה ובריאות נפשית, השתייכות חברתית, הגנה מפני אחרים ומפני התנהגויות מסוכנות שלהם עצמם.

הרעיון העומד בבסיס התוכנית הינו יצירת מענה מקצועי לכל מכלול הקשיים המתעוררים אצל ילדינו מהגיל הרך, החל במניעה, איתור ואבחון הבעיות בתוכנית במעונות ובגנים, הערכת הקשיים וקביעת דרכי טיפול וכלה בהעשרה, למידה מקצועית, סדנאות להורים ועוד.
 

360 בקריית מלאכי

360-התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון, פועלת בקריית מלאכי בהצלחה משנת 2009 ונותנת מגוון מענים ושירותים לילדים ובני נוער ומשפחותיהם.  במהלך שנים אלו השתתפו למעלה מ-7,000 מילדי העיר בגילאי לידה-18 והוריהם . בהיקף של כ-11 מיליון ₪ עד כה.

 

איך זה עובד בפועל?

360-התכנית הלאומית פועלת מתוך שיתוף רב מערכתי של גורמים בקהילה ומחלקות העיריה במטרה לאתר ילדים בסיכון החל מגיל הרך, ולתת מענה כולל למניעת סיכון, תוך שיתופי פעולה וחיבורים בין מקצועיים בין תחומי החינוך, רווחה, בריאות, קליטה, ביטחון פנים ומגזר שלישי.

המענים נבנים על פי פרופילים מדויקים של צרכי המקום ומתוך רגישות למאפיינים המייחדים של תושבי העיר. עקרונות שהותוו על ידי צוות התוכנית- התאמה תרבותית, הכשרת אנשי מקצוע מקומיים לצורך המשך הטמעה עתידית, איגום משאבים קיימים ועוד.
כלל התוכניות נבחרו על מנת ליצור רצף טיפולי במהלך השנים לילדי העיר ולמשפחותיהם, מענים הפונים לכלל ילדי העיר ואשר בהפעלתם מושפעים רבים במעגל הקרוב של הילד.

http://dialogue-learning.co.il/360_06/story_html5.html?lms=1

לינק- תוכניות לגיל הרך:

מעג"ן- מערך תומך גן:

על התוכנית: תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות המעונות והגנים ברחבי העיר. תכנית מעגן יוצרת את השילוב בין התחומים הטיפוליים והחינוכיים העונים על אפיוני הילדים הלומדים במערכת החינוך הקדם יסודי.

מטרות התוכנית: מבוססות על כך שהתערבות מוקדמת וטיפול בילדים בעלי קשיים בגיל הרך הינה בעלת השלכות לטווח ארוך: היא מונעת הצטברות והחמרה של קשיים התפתחותיים, מונעת הופעתם של קשיים רגשיים והתנהגותיים נלווים ומאפשרת צמיחה תוך מימוש יכולתם של הילדים.

צוות התוכנית: צוות מעגן הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות החינוך בגיל הרך.  צוות רב-מקצועי זה מהווה גורם היוועצות ותמיכה למחנכים ולהורים לגבי הילדים במסגרת, ומהווה גורם מתערב בכל רבדי המניעה.

 

מעגן קשת- לגדול יחד:

התוכנית מרחיבה ומעמיקה את ההתערבות במסגרת תוכנית מעג"ן במתכונתה הרגילה. המודל מאפשר מתן מענה חינוכי/טיפולי אינטנסיביים לילדים הזקוקים לכך תוך הגברת מודעות ההורים לצרכי ילדיהם בתחומי ההתפתחות השונים. התוכנית מציעה מפגשי הדרכה פרטניים להורים וקבוצות הדרכה. לפרטים המרכז לגיל הרך, טלפון:  08-6493843


יחידה התפתחותית- המרכז לגיל הרך:

היחידה ההתפתחותית הינה יחידה רב מקצועית העוסקת באבחון, באיתור ובטיפול בילדים עם מגוון ההפרעות ההתפתחותיות ובכלל זה גם ילדים על ספקטרום האוטיסטי וילדים עם הפרעות רגשיות והתנהגותיות.           
נגישות לטיפולים, עבור ילדים עם ליקויי התפתחות, היא קריטית להבטחת טיפול מיטבי ושוטף העשוי לקדמם באופן משמעותי. הטיפולים ניתנים למבוטחי כל קופות החולים. לפרטים: המרכז לגיל הרך, טלפון:  08-6493843

ראשית:

תכנית התערבות ביתית אינטנסיבית המיועדת למשפחות המתקשות להגיע ולצרוך שירותים בקהילה. התוכנית מיועדת לתמיכה ולטיפוח ההורות וכן לקידום התפתחותם של הילדים והישגיהם. התוכנית כוללת עבודה עם ההורים ועבודה על הקשר הורה-ילד. לפרטים: המרכז לגיל הרך, טלפון:  08-6493843

דיאדה- משחקייה קיבוץ גלויות:

מרחב פתוח להורים ולפעוטות (תינוקות אשר אינם במסגרת) בשכונת קיבוץ גלויות. התוכנית מספקת העשרה, כלים והדרכה להורים, תוך מתן דגש על קשר הורה ילד וקידום שפתי לילדים. במקום מתקיימת חלוקה לסדנאות מגוונות, על פי קבוצות גיל מובחנות ומתבצעת עבודה משותפת של הורה וילדו במהלך הפעילות.
המרכז פועל  במהלך בשבוע בשעות הבוקר ואחה"צ. לפרטים: נורית חמו, רכזת דיאדה. האגף לשירותים חברתיים, טלפון:  08-8608730

לינק- תוכניות לילדים ובני נוער:

חדרי שלווה:

תכנית חינוכית-טיפולית לילדים במסגרת בית הספר, על רקע קשיים רגשיים אישיים, חברתיים או משפחתיים. התוכנית מסייעת לבית הספר לעצב מקום פיזי, בו פועל חדר שלווה  כמסגרת תרפויטית.

תפיסת העבודה של התוכנית נשענת על ההנחה כי  תרפיה בית ספרית הנתמכת על ידי המבוגרים המשמעותיים שבחיי הילדים, בבית הספר ובבית, משפרת את איכות היחסים שבין הילדים לבין המבוגרים, מגדילה את גורמי ההגנה, מקטינה את גורמי הסיכון ותורמת להשתלבות פרודוקטיבית יותר בבית הספר.  

צוות התוכנית הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים הטיפוליים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי במסגרות בית הספר. 

דלת פתוחה:

מטרת התוכנית היא יצירת מסגרת וכתובת טיפולית, מקצועית ובלתי אמצעית לבני נוער והוריהם לייעוץ. התוכנית המאפשרת מענה מקצועי טיפולי אישי לבני נוער ו/או להורים על ידי פסיכולוגים בנושאים המטרידים אותם. התוכנית פועלת בשירות הפסיכולוגי בעיר. לפרטים: השירות הפסיכולוגי, טלפון: 08-8608711 , או דרך יועצות בי"ס.

מדריכי מוגנות במערכת החינוך:

התוכנית נועדה להגביר את רצף הנוכחות הבוגרת בכל חללי בית הספר: מסדרון, קפיטריה, חצר ועוד, במהלך כל יום הלימודים. המדריך מהווה אוזן קשבת לתלמידים ומודל לחיקוי, מזהה שוטטות ומעורבות תלמידים בהתנהגויות סיכון ומעודד יצירת קשרים בין תלמידים לבין אנשי הצוות החינוכי. בנוסף, המדריך מסייע בליווי והפעלת חלקים חברתיים בתוכניות התערבות בית ספריות המיועדות לקבוצות תלמידים.