כללים בהמתנה להסעה
• התלמיד ימתין להסעה במקום ובשעה שנקבעה לו ע"י מחלקת היסעים.
• אין אנו אחראים על תלמידים שממתינים להסעה או יורדים ממנה ללא השגחת אדם בוגר.
• אין לעלות לרכב ההסעה עם מזון/שתיה.
• אין אישור להורים/אחים/חברים וכדומה להצטרף לרכב ההסעה. למעט התלמיד הזכאי ומלווה מטעם הרשות.
• יש להמתין רק בתוך תחנת ההסעה/נקודת ההסעה.
• בעת ההמתנה יש לעמוד על המדרכה.
• אין להתקרב לרכב ההסעה/אוטובוס עד לעצירתו המוחלטת.
• העלייה לאוטובוס תתבצע מהדלת הקדמית בלבד ובאופן מסודר.


התנהגות ובטיחות בהסעה
• על התלמידים לשבת באופן מסודר ולנסוע חגורים במהלך כל הנסיעה.
• אסור לעמוד או להסתובב באוטובוס במהלך הנסיעה.
• אין להוציא ראש או ידיים מבעד לחלון, או להשליך ממנו חפצים או פסולת.
• יש להימנע מרעש, צעקות, תגרות, השלכת חפצים וכל פעולה שעלולה להסיח את דעתו של הנהג.
• יש לשמור על ניקיון הרכב.
• אין להשמיע מוזיקה אלא בשימוש באזניות בלבד.
• על התלמידים להקשיב להנחיות המלווה ו/או הנהג.
• תלמידים עד גיל 5 (כולל) מחויבים בכיסא בטיחות/בוסטר. על ההורים לספק לנהג ציוד זה.
• במקרה של התפרעות ילדים ברכב או גרימת נזק לרכב במהלך ההסעה, ינקטו צעדים בהתאם. 

 
בעת הירידה מרכב ההסעה/אוטובוס

• יש להמתין עד שהרכב עצר לגמרי, רק אז לגשת לדלת.
• אם יש צורך בחציית כביש, על המלווה לחצות בבטחה עם התלמיד , ובמקרים בהם אין חובת מלווה בהסעה: רכב ההסעה מחויב לעצור בצד המדרכה למנוע חציית הכביש.


התנהגות חריגה בהסעה/באוטובוס

• הנהג  יעצור את הרכב במקום בטוח ויחזור לנסוע רק לאחר שתושג רגיעה.
• הנהג ידווח למנהל ההיסעים בעירייה ולחברת ההסעה על כל התנהגות חריגה כולל שמות המעורבים. דיווח מסודר יועבר להנהלת ביה"ס.
• אגף החינוך יקבל החלטה על התראה להרחקה מההסעה או הרחקה בפועל.
• ההורים מחויבים לשתף פעולה עם הצעדים המשמעתיים שנקבעו.
• ההגעה לבית הספר באותם ימים באחריות ההורים.