תאריך עברי תאריך לועזי שעה
ו' תשרי 12.9.21 18:00
י"ג חשון 19.10.21 18:00