בהמשך להחלטה 134 מפרוטוקול 32 , מה-  24.12.15 , הוחלט כי ישיבות מליאה מן המניין יתקיימו בכל חודש ביום רביעי לתחילת החודש .
לפני כל ישיבה יצא זימון עם הנושאים לסדר היום בצירוף חומר לישיבה.

מועד הישיבה מיקום שעה סדר יום סוג
26.03.2019 בניין העירייה בסיום הישיבה הראשונה
 • אשור קבלת תרומה מקרן קלור ואישור חוזה
 • עדכון שכר מבקר העירייה
 • אישור הקצאת קרקע
 • אישור העסקת נהג לראש העיר בדרוג ודרגה ובהתאם לחוקת העבודה
מן המניין
26.03.2019 בניין העירייה 18:00
 • אישור פתיחה וסגירת תב”רים
 • לקיחת הלוואה מבנק לאומי (מופיע בחומר של התב”רים שנשלח אליכם)
 • תיקון לחוק עזר חניה
   
שלא מן המניין
20.02.2019 בניין העירייה בסיום הישיבה הראשונה
 • אישור תב”רים
שלא מן המניין
20.02.2019 בניין העירייה 18:00
 • אישור צו המיסים לשנת 2019
 • אישור הנחות לארנונה לשנת 2019 (קיבלתם את החומר לישיבה בהזמנה הקודמת לישיבת מליאה שהתקיימה ב- 5.2.2019 )
 • בקשה לאישור חריג בארנונה לשנת 2019
 • צו ארנונה 2019 טיוטת הצעה לדיון
שלא מן המניין
05.02.2019 בניין העירייה 18:00
 • מינוי ממונים על מחלקות בעירייה
 • בחירת חברי מועצה לחברה הכלכלית
 • הנחות לארנונה 2019.
מן המניין
08.01.2018 בניין העירייה 18:00
 • שינויים תקציביים לשנת 2018 .
 • אישור תקציב העירייה לשנת 2019 .
שלא מן המניין
08.01.2018 בניין העירייה 18:00
 • אישור תב”רים
 • אישור קו אשראי לשנת 2019 בנק דקסיה
שלא מן המניין
08.01.2018 בניין העירייה 18:00
 • בחירת נציג לרשויות אשכול שורק דרומי
 • אישור מורשי חתימה בי”ס הראל
 • החלפת חברי דירקטוריון של הקרן לפיתוח וקידום הספורט קרית מלאכי
 • אישור עבודה נוספת לעובד עירייה
 • אישור העסקה של קרוב משפחה של חבר מועצה
 • אישור הקצאת קרקע
מן המניין
31.12.2018 בניין העירייה 18:00
 • שינויים תקציביים לשנת 2018 .
 • אישור תקציב העירייה לשנת 2019 .
שלא מן המניין
05.12.2018 בניין העירייה לאחר ישיבה שלא מן המניין
 • אישור חתימות לחשבון בית הספר חב”ד בנים
 • אישור חתימות לבית הספר אלי כהן
 • אישור חתימות לבית הספר אחוות אחים
 • אישור העסקת מנהל אגף חינוך
 • קביעת וועדות חובה וועדות רשות
מן המניין
05.12.2018 בניין העירייה 18:30
 • אישור תב”רים
שלא מן המניין
03.10.2018 בניין העירייה 18:00    
05.09.2018 בניין העירייה 18:00    
01.08.2018 בניין העירייה 18:00    
04.07.2018 בניין העירייה 18:00    
06.06.2018 בניין העירייה 18:00    
09.05.2018 בניין העירייה 18:00    
15.04.2018 בניין העירייה 18:00    
07.03.2018 בניין העירייה 18:00    
07.02.2018 בניין העירייה 18:00    
07.12.2017 בניין העירייה 18:00 1. הארכת מבצע הנחות ארנונה בחודש נוסף
2 . שינויים תקציביים 2017
3. אישור תברי”ם