במחלקה ישנם בעלי מקצוע בתחומי האחזקה הבאים: אחזקת מבנים, שרברבים, מסגרים, צבעים, בנאים ורצפים.

תפקידי המחלקה :

  • אחזקת מוסדות החינוך , בתי ספר , גני ילדים ומבני העירייה.
  • ביצוע עבודת מסגרות.
  • צביעה וסיוד מוסדות העירייה והחינוך .
  • דגלול הצירים והשכונות בחגים, אירועים וכד’.
  • עבודות אחזקה שוטפות ברחבי העיר .
  • אחזקת כבישים ומדרכות.
  • הצבה ותיקוני תמרורים בצירים.
  • אחזקה כללית בתחומי המעקות , תיקוני קירות תומכים, מדרכות וכד’.
  • צביעת כבישים ומדרכות.

מחלקת האחזקה עוסקת גם בעבודות חדשות: התקנת תמרורים צביעה וסימון כבישים וגם בעבודות אחזקה: אחזקה שוטפת ואחזקת שבר. המחלקה מטפלת במאות התמרורים ודואגת לצביעה וסימון כל שפות המדרכה, איי התנועה והכבישים בעיר. תמרור, שילוט והכוונה הם חלק אינטגראלי של מערכת התחבורה. הם מסייעים לתעבורה בטוחה ויעילה, נותנים מידע על מערכת הדרכים ומתריעים על מכשולים. מכאן שיש להבטיח שהביצוע והאחזקה יעשו ברמה גבוהה ומקצועית.
אחזקת כבישים ומדרכות
מחלקת האחזקה , אחראית על ביצוע כל התיקונים בכבישים ובמדרכות ברחבי העיר , במטרה לשמור על שלמות הכבישים והמדרכות ע”מ לשפר את הנוחות, הבטיחות והמראה של מערכות אלו, וכל זאת תוך עמידה ב”זמני התקן” שנקבעו ע”י ראש העיר והנהלת העירייה .