מחלקת חשמל ותאורת רחוב

מחלקת חשמל ותאורת רחוב אחראית על כל המתקנים העירוניים למאור, להפעלתם ברמה גבוהה לשביעות רצון התושבים והמבקרים. עבודות המחלקה כוללות: פיתוח, תכנון, ביצוע, פקוח ואחזקה של מערכות התאורה, כאשר עבודת המחלקה השוטפת מתבצעת ע”י קבלן חיצוני. המחלקה אחראית לשיתוף פעולה עם חברת החשמל.
המחלקה פועלת להעמקת התאום והמשך שיתוף פעולה בין גורמי העירייה וגורמי חוץ וכן להשלמת בסיס הנתונים של מערכת התאורה.
המחלקה נותנת שירותים למוסדות העירייה לאירועים ומופעים ומפעילה צוות כוננים.

 

תפקידי המחלקה:

  • אחזקת תאורת רחובות.
  • שירותי אחזקת חשמל במוסדות החינוך ומוסדות העירייה.
  • אחריות ופיקוח בהפעלת קבלנים חיצוניים לעבודות החשמל השוטפות.
  • אחזקת החשמל בגנים הציבוריים.