ז'בוטנסקי 20 | קריית מלאכי
אנשי קשר
08-8500876
15388500876
בתיאום מראש
טבלת אנשי קשר - רכש
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה מייל
שם: איציק כרמלי תפקיד: מנהל רכש טלפון: 08-8500876 נייד: דוא"ל: itzhak@k-m.org.il

מחלקת הרכש מהווה את חוליית הביצוע להתקשרויות העירייה עם ספקים בתחומים שונים, רכישת טובין עבודות קבלניות ושירותים באמצעות קבלת הצעות מחיר, כאשר ליבת פעילות המחלקה לספק את צרכי אגפי העירייה השונים באופן מהיר, יעיל וזול ע”מ שיוכלו למקסם את איכות וטיב השירות הניתן לתושב.

עבודת הרכש מבוצעת עפ”י נוהל רכש רשותי המסדיר את תהליך הרכישה משלב הדרישה ועד לשלב הפקת ההזמנה לספק והעברת החשבונית לתשלום.  תהליך הרכש מבוצע בהתאם לתקנות העירייה ופסיקות בתי המשפט הנשענות על חוק חובת המכרזים.

מחלקת הרכש מעמידה לרשות הספקים המעוניינים להיכנס לרשימת הספקים טפסים למילוי פרטיהם בקישור הבא, ניתן למלא גם באופן מקוון בטופס להלן:

 

לכבוד

מח' רכש ואספקה

עיריית קריית מלאכי

הנדון:  בקשה להצטרף למאגר הספקים של עיריית קריית מלאכי 

אני הח"מ, שפרטי מצוינים להלן, מבקש להיכלל במאגר הספקים הרשאים להתקשר עם עיריית קריית מלאכי בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה 

פרטי הספק: 

(להלן "העסק")

 

לציין מס' סעיף מתוך קטגוריות עיסוקים עיקריים

לקבלנים - התרים ורישיונות - פרטי סיווגי לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות
תאור ענף / קוד ענףענף משני / קוד משניסיווג

לבקשה יש לצרף את המסמכים שלהלן: (חובה לצרף)

 

Browser not supported