מחלקת המים והביוב

תפקיד אגף המים, הביוב והתיעול הוא לספק מים לתושבי העיר קרית מלאכי , מבחינת הכמויות, האיכויות והלחצים וכן לתחזק באופן שוטף את מערכות המים, הביוב והתיעול.
האגף מתפעל את מערכות הביוב והתיעול בעיר (כ- 60 ק”מ קווי ביוב, כ- 60 ק”מ קווי תיעול).

האגף מספק כ – 2.2 מיליון מ”ק מים בשנה , 60 ק”מ צנרת, 9,000 מדי מים ו- 350 מגופים.

האגף מתחזק ומתפעל את מכון המים ומכוני השאיבה העירוניים לביוב ותיעול.

במהלך שנת 2008 יוחלפו כ- 3,500 מדי מים בבתי התושבים כולל מדי מים ראשיים.

מים:

 • תחזוקת מכון המים העירוני מגדל המים + בריכת אגירה.
 • תחנות שאיבה למים.
 • תחזוקת רשת המים העירונית – תיקוני שבר.

 

ביוב:

 • תחזוקה שוטפת של תחנות השאיבה לביוב.
 • תחזוקת רשת הביוב העירונית –תיקוני שבר.
 • תחזוקת קו הסניקה הראשי.
 • טיפול בסתימות ביוב.

 

ניקוז:

 • תחזוקת רשת הניקוז העירונית.
 • צרכנות מים.
 • החלפת מדי מים.
 • הסבת מדי מים.

 

פרויקטים:

 • בניית תחנות שאיבה למים ולביוב.
 • שיפור ושיקום רשת המים העירונית.
 • שיפור ושיקום רשת הביוב העירונית.
 • שיפור ושיקום רשת הניקוז העירונית.