סטודנטיות וסטודנטים יקרים!

עיריית קריית מלאכי שמחה לבשר על פתיחת הרשמה למלגה עירונית לשנת הלימודים תשפ"ב ומברכת אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת .

אנו מייחסים חשיבות רבה לתמיכה באקדמאים לעתיד שלנו ומעודדים אתכם לקחת חלק במעורבות בחיי העיר - בתרומה לקהילה,

חינוך ,תרבות ופנאי ובאופנים נוספים של השתלבותכם ברקמת החיים של העיר.

מטרת המלגות היא לסייע לכם בהתמודדות עם שכר הלימוד האקדמי, ובמקביל לאפשר לעיר להנות מהיכולות הענפות שלכם.

מועדי הרשמה:

פתיחת ההרשמה למלגה : 15.8.2021

המועד האחרון להרשמה למלגה 30.9.2021

זכאות להגשת הבקשה:

 • סטודנטים תושבי העיר קריית מלאכי בשלוש השנים האחרונות לפחות.
 • סטודנטים לתואר ראשון/שני/שלישי הלומדים במוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.
 • סטודנטים הלומדים לפחות 12 שעות אקדמיות בשבוע.
 • סטודנטים שאינם מקבלים מימון לימודים ממקור אחר העולה על 8,000 ש"ח.
 • סטודנטים שאינם זכאים למימון שנה ראשונה חינם במסגרת חוק "חיילים משוחררים" מטעם משרד הביטחון.

התחייבות:

 • 20 שעות מעורבות חברתית קהילתית.
 • השתתפות בטקס חלוקת המלגות שיתקיים אי"ה ביום רביעי 1.12.2021, כ"ז בכסלו תשפ"ב (נר רביעי של חנוכה).

גובה המלגה: 2,000 ₪

מסמכים להגשה:

 • צילום ת.ז של המועמד משני צדדיה כולל ספח (המוכיח תושבות של 3 שנים  בעיר).
 • אישור לימודים מהמוסד האקדמי בתוקף לשנת תשפ"ב.
 • אישור גובה שכר לימוד.
 • תדפיס מערכת שעות/רישום לקורסים.
 • מכתב הנמקה.
 • תלושי שכר  של הסטודנט בגין החודשיים האחרונים, במידה ועובד.
 • תלושי השכר של ההורים בגין חודשיים האחרונים.

שימו לב

 • לצרף מסמכים בפורמט png, jpeg, jpg, pdf בלבד.
 • למלא את כל השדות בטופס המקוון במלואם.
 • לדאוג לכל המסמכים הנדרשים טרם הגשת הבקשה.

בקשה אשר לא תוגש דרך הטופס המקוון / בקשה שלא כוללת את כל המסמכים תדחה על הסף.

בהגשת בקשה זו, אין על עריית קריית מלאכי חובה לאשר כל בקשה אשר תוגש ולממונים שיקול דעת בלעדי לאשר/לסרב לכל בקשה.

בהצלחה רבה,
עיריית קריית מלאכי ומרכז הצעירים בעיר

להגשת המלגה לחצו כאן