מס'

מעון

שם המנהלת

טלפון

כתובת המסגרת

1

צליל מיתר

שרה דרעי

052-6077050

רח' הרב חיים פינטו 5

2

מעון חמו

ריבקי

054-4395715

רח' הרב ניסים 8

3

ויצו

ברכה אפריאט

08-8582360

רח' הרמב"ם 49

4

מעון מרכז  נריה - נתיבי עציון

פרלי וכניש

050-3553360

רח' הרצל 55

5

קרן אורה

חנה

054-8400562

רח' חב"ד

6

נשות חירות

מיטל

052-3927030

רח' בן גוריון 52

7

נעמ"ת

מרים בן חמו

08-8501907

רח' גולדה מאיר 44

8

מעון בית שולמית – מעון לצרכים מיוחדים

קטי שוב

054-4725928

רח' הגליל 2

9

מעון שכו' המחנה- מעון חמה חדש

ריקי מוזיקאנט

0527024054

רח' הרב עובדיה יוסף

10

מעון נאות מרגלית

דורית דמתי

0555508320