להלן 5 בעלי תפקידים ברשות בעלי עלות השכר הגבוה ביותר לשנת 2017:

א. יועצת משפטית
ב. מנכ”ל העירייה
ג. מבקר העירייה
ד. מהנדס העירייה
ה. גזבר העירייה

לאתר הממונה על השכר לחצו כאן.