נתוני רשות

שנת תקציב שם המסמך
2015 פרופיל רשות (למ”ס) 2015
2014 פרופיל רשות (למ”ס) 2014
2013 פרופיל רשות (למ”ס) 2013
2012 פרופיל רשות (למ”ס) 2012
2011 פרופיל רשות (למ”ס) 2011
2010 פרופיל רשות (למ”ס) 2010
2009 פרופיל רשות (למ”ס) 2009
2008 פרופיל רשות (למ”ס) 2008
2007 פרופיל רשות (למ”ס) 2007

 

 

התפלגויות האוכלוסיה בקריית מלאכי נכון ליוני 2016
מספר התושבים : 23,825

התפלגות לפי ארץ עליהברהמאתיופיהארהבאחרים37%19.5%42.6%
Col#0 Col#1
ברהמ 1,599
אתיופיה 1,840
ארהב 43
אחרים 842
 
התפלגות לפי מצב משפחתינשואיםגרושיםאלמניםרווקים37.1%52.9%
Col#0 Col#1
נשואים 8,833
גרושים 1,565
אלמנים 805
רווקים 12,603
 
יחס וותיקים - עולים18.1%81.9%וותיקים81.9%עולים18.1%
Col#0 Col#1
וותיקים 19,501
עולים 4,324
 
התפלגות לפי גיל0-56-1213-1718-2122-4041-6060+12.6%11.8%7.6%14.1%19.8%27.5%22-406,542 (27.5%)
Col#0 Col#1
0-5 2,992
6-12 2,821
13-17 1,814
18-21 1,578
22-40 6,542
41-60 4,719
60+ 3,359
 
התפלגות לפי מיןנשיםגברים48.9%51.1%
Col#0 Col#1
נשים 11,654
גברים 12,171