חוק רישוי עסקים תשכ”ח-1968 נועד להביא למימוש המטרות הבאות:

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
  • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בע”ח  וזיהום מקורות מים חומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות.

בעל עסק יקר , לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) , לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם.

 

טפסי רישוי עסקים