הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א:

מועדי הרישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020)  ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף (16 בפברואר 2020).
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2.

גילאי הרישום

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013.

גילאי 5 - תאריכים
י' בטבת התשע"ה  -1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

גילאי 4 - תאריכים:
כ' בטבת התשע"ו -1 בינואר 2016
ב' בטבת התשע"ז  - 31 בדצמבר 2016

גילאי 3 - תאריכים:
ג' בטבת התשע"ז  -  1 בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

חריגי גיל רך :      
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 3.
לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).

כל ילד חייב ברישום לגני הילדים – ילדים שכבר בשנה הנוכחית נמצאים במסגרות בעיר צריכים להירשם בכל שנה מחדש
השיבוצים לגנים יעשו ע"י מחלקת גני הילדים ובהתאם לקריטריונים שנקבעו
השיבוץ יעשה על פי אזור הרישום לפי כתובת המגורים של הילד ולא תתאפשר בחירת גן על ידי ההורים.

צריכים עזרה ברישום? מוקד מידע ותמיכה טלפוני לשירותכם 08-8500868

למידע ובירורים אודות הרישום, לתושבים שאין להם גישה לאינטרנט או מתקשים בביצוע התהליך ולתיאום מועד ומקום רישום לתושבי קרית מלאכי שאינם מעודכנים במערכת הרישום באינטרנט.
יוקם מוקד ייעודי אשר יפעל בתקופת הרישום בלבד.

המוקד יפעל במרכז להבה בבית ספר אחים בימים א' -ה' בים השעות 8:00-19:00

הרישום לגני הילדים מתבצע ב''תקופת הרישום'' - בחודשיה הראשונים של השנה האזרחית. תאריך מדויק מפורסם בסמוך לתחילת תקופת זו.    

שנתוני רישום לשנת 2019

 • גן חובה - ילידי 01/01/2014 עד 31/12/2014
 • גן טרום חובה - ילידי 01/01/2015 עד 31/12/2015
 • גן טרום טרום חובה - ילידי 01/01/2016 עד 31/12/2016

שימו לב! תאריכי השנתונים משתנים משנה לשנה.

תהליך הרישום לגנים העירוניים

רישום באופן מקוון
הרישום לגני הילדים יבוצע באמצעות ''מערכת הרישום'' באתר.
המערכת תפתח לרישום בתקופת הרישום בלבד. ילדים שהוריהם לא ירשמו אותם במועד, ישובצו על בסיס מקום פנוי ולא על בסיס העדפותיהם.

לצורך הרישום הכינו מראש את הנתונים הנדרשים הבאים:

 • תעודת זהות ההורה + ספח 
 • במידה שמדובר על הורה יחידני (הוררים החיים בנפרד) יש להגיע עם הטופס "כתב הצהרה והתחייבות להורים פרודים"
 • להורה שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנת, יש לצרף תעודת זהות שלו ואישור המגדיר את מעמדו.
 • לרושם שהינו מיופה- כח, יש להציג תעודת זהות של מיופה הכח, יפוי כח מתאים ותעודות זהות של שני ההורים
 • אחד מחשבונות המים האחרונים לאימות כתובת
 • גן מועדף
 • תעודת עולה - רק לעולים חדשים 

בסיום תהליך הרישום תתקבל הודעת אישור על ביצוע התשלום.

מי אינו יכול להירשם במערכת המקוונת?
ילד/ה חדשים בעיר שכתובתם במשרד הפנים טרם עודכנה, יוכלו להירשם באופן ידני במחלקת החינוך.

רישום ידני במחלקת חינוך
הורים שנבצר מהם להירשם באופן מקוון – אי גישה לאינטרנט, תושבים חדשים, תושבים שהגיעו לאחר תקופת הרישום ועוד, יוכלו לבצע רישום ידני במחלקת החינוך בעירייה.
יש להציג את המסמכים הבאים במעמד הרישום:

 • תעודת זהות של שני ההורים, כולל הספח עם פרטי הילד/ה
 • טופס ''ביטול רישום'' במקרה של הגעה מרשות אחרת
 • חוזה דירה עדכני בעיר קריית מלאכי.

חריגי גיל (ילדים הקטנים משנתון טרום-טרום חובה)

הורים הרוצים לרשום את ילדם שנולדו בתאריכים 1 - 15 בינואר, ימלאו טופס בקשה ויגישו אותו למחלקת חינוך בעירייה.

הבקשה תידון בוועדת חריגי גיל במשרד החינוך על פי השיקולים הבאים:

 • מסגרות חלופיות בעיר קריית מלאכי
 • נסיבות מיוחדות במשפחת הילד
 • פער בין גיל הילד/ה והמועד הקובע בחוק
 • מספר חריגי הגיל בגן מסוים לא יעלה על שני ילדים

הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר להורים על ידי מחלקת חינוך.

גמילה מחיתולים
מומלץ לסיים את תהליך הגמילה עד לתחילת שנת הלימודים, אם התהליך אינו מסתיים עד לחודש לאחר תחילת השנה, הצוות החינוכי בשילוב ההורים יחלו בתהליך משותף עם גורם מקצועי.
למידע נוסף אודות גמילה מחיתולים באתר משרד החינוך >>

תהליכי רישום ייחודיים

השארות שנה שנייה בגן חובה
הורים הרוצים שילדם יישאר שנה נוספת בגן, ייפנו לגננת ולשירות הפסיכולוגי לצורך בחינת הנושא. הישארות שנה נוספת בגן רק באישור השפ"ח, במידה ולשפ"ח יש ספק בנוגע למקרה כזה או אחר שומרים לילד מקום עד לקבלת תשובה בחודשים מאי-יוני.

הדלגה לכיתה א'
מעבר מוקדם לכיתה א', לילדים בעלי כישורים גבוהים ביחס לשאר בני גילם, אשר צריכים בשנה העוקבת לעלות לגן חובה.
לצורך בחינת אפשרות זו, יש לפנות לגננת ולשירות הפסיכולוגי.

הודעה על השיבוץ
הודעות על שיבוץ הילד יפורסמו במערכת השיבוץ האינטרנטית, במידה ולא מתאפשר להיכנס למערכת השיבוץ ניתן ליצור קשר טלפוני עם מחלקת החינוך.

הגשת ערר על השיבוץ
ניתן להגיש בקשת ערר על שיבוץ ילדכם באמצעות טופס הגשת ערר אשר מפורסם באתר.

יש לציין את סיבת הבקשה על גבי הטופס.

שימו לב! כאשר סיבת הבקשה לערר נובעת מקושי פסיכולוגי של הילד, יש להתנהל ישירות מול השירות הפסיכולוגי.
חשוב לשים לב כי חלון ההזדמנויות להגשת ערר הינו מוגבל בזמן!