הרישום יחל ביום ראשון ד' בשבט תשפ"א 17 בינואר 2021 ויימשך עד ליום ראשון כ"ה בשבט תשפ"א 2 בפבואר 2021

לרישום לחצו כאן !

רישום למוסדות החינוך

רישום לגני ילדים

תאריכי לידה של החייבים ברישום עפ"י חוק לימוד חובה לשנה"ל תשפ"ב:

גן טרום טרום חובה - לגילאי 3

גן טרום חובה - לגילאי 4

גן חובה - לגילאי 5

כ' בטבת תשע"ו 1 בינואר 2016 -
ב' בטבת תשע"ז 31 בדצמבר 201

ג' בטבת תשע"ז 1 בינואר 2017 - י"ג בטבת תשע"ח 31 בדצמבר 2017 
ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בתשפ"א חייבים ברישום לשנה"ל תשפ"ב

י"ד בטבת תשע"ח 1 בינואר 2018 – כ"ג בטבת תשע"ט 31 בדצמבר 2018 
*הורים יקרים הנכם מתבקשים לגמול ילדכם מחיתולים לפני ההגעה לגן

לתשומת ליבכם החל משנת הלימודים תשפ"א לא מתאפשר רישום למי שלא מלאו 3 שנים לפי חוק לימוד חובה ויובהר לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ 1.1.2019 עד 15.1.2019 כולל.

איך ניתן להירשם?

רישום באינטרנט בלבד!

הרישום באינטרנט לגני הילדים זמין בכל שעות היממה בתאריכי הרישום.

הרישום באינטרנט הינו ע"פ כתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים.

במידה ועליכם לעדכן כתובת מגורים יש לפנות בהקדם למשרד הפנים ולעדכן את הכתובת החדשה.

הוראות לרישום באינטרנט:

לצורך תחילת התהליך עליכם להיכנס לקישור הרישום בו תדרשו להקליד את פרטי הזיהוי הבאים:

 • מספר זהות הורה
 • מספר זהות ילד
 • תאריך לידה של הילד

רישום לבתי ספר יסודיים

רישום לבית ספר יסודי גיל 6כל ההורים שילדיהם נולדו בין התאריכים:
 י' בטבת התשע"ה 1 בינואר 2015 - י"ט בטבת תשע"ו 31 בדצמבר 2015 חייבים בהתאם לחוק לימוד חובה להירשם בבתי ספר יסודי בו בחרו לפי רצונם (מ"מ, ממ"ד מוכר שאינו רשמי(

רשימת בתי הספר בעיר:

בתי ספר ממלכתי

בתי ספר ממלכתי דתי

בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים

ביה"ס אחוות אחים, רחוב גושן

ביה"ס ממ"ד הראל, שכונת גן שמואל

ביה"ס חינוך עצמאי ישורון,
רחוב הרב ניסים

ביה"ס אלי כהן, רחוב רבקה גובר

ביה"ס ממ"ד נצח ישראל, רחוב גושן

תלמוד תורה בית יוסף,
שד' ירושלים

 

ביה"ס ממ"ד תורני עציון, רחוב הנרקיסים / בר יהודה

 

 

ביה"ס ממ"ד חב"ד בנות, שכונת חב"ד

 

 

תלמוד תורה חב"ד בנים, שכונת חב"ד

 

איך ניתן להירשם?

ההרשמה תיערך באתר האינטרט של עיריית קרית מלאכי בכתוב www.k-m.org.il הרישום באינטרנט זמין בכל שעות היממה בתאריכי הרישום.

מסמכים נדרשים עבור הרישום 

תעודת זהות עדכנית של ההורים בציון פרטים מזהים של הילד וכתובת מעודכנת.

לתשומת לב ההורים! 
תלמידים אשר יהיו מעל למכסה שנקבעה לבתי הספר יועברו לבתי ספר אחרים.

סיוע ברישום מקוון

סיוע לתושבים ברישום אינטרנטי בלבד יתבצע במרכז פסגה- מעל הספרייה העירונית.

במוקד זה יעמדו לרשות ההורים מדריכים מיומנים אשר יוכלו לסייע ברישום באינטרנט למי שזקוק לכך.

לרישום במוקדים יש להצטייד:

בשתי תעודות הזהות של ההורים יחד עם הספח שבו רשום שם הילד הנרשם לגן. 

שעות קבלת קהל במרכז פסגה:

בימים א-ה בין השעות 8:00-12:00 ובימים ב,ד בין השעות 16:00-18:00 בין התאריכים ה'- ז' בשבט תשפ"א  18-20.1.2021

תושבים חדשים בעיר

ברוכים הבאים לקרית מלאכי!

תושבים שכתובתם במשרד הפנים טרם עודכנה, יש להגיש בקשה לרישום בלינק הבא >>

ולצרף את המסמכים הנדרשים לרישום ילדיכם למוסדות החינוך בקרית מלאכי עליכם להצטייד:

 1. טופס ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים
 2. צילום ת.ז כולל ספח פתוח של שני ההורים
 3. חוזה דירה קנייה/ שכירות
 4. במידה ומדובר בהורה עצמאי יש לצרף טופס התחייבות חתום ע"י עורך דין.

תושבי חוץ

ילדים המתגוררים מחוץ לעיר ומבקשים ללמוד במסגרות החינוך בקריית מלאכי ימלאו את טופס הרישום לתושבי חוץ: למילוי הטופס לחצו כאן >>

אנא הכינו מראש את המסמכים הבאים עבור מילוי הטופס:

 1. טופס ביטול רישום מהרשות ממנה מגיעים
 2. צילום ת.ז כולל הספח של שני ההורים
 3. סקטור מבוקש

רישום לתושבים המתגוררים בקרית מלאכי

רישום לתושבים המתגוררים בקרית מלאכי אשר כתובתם אינה תואמת בת.ז / תושבים בשכירות / תושבים ששינו כתובת מגורים בחצי שנה האחרונה עליכם להיכנס ללינק הבא >>

המסמכים הנדרשים הינם:

 1. ת.ז של ההורים כולל הספח
 2. חוזה שכירות/ קנייה במקום המגורים העדכני  (על מנת שנוכל לתת מענה לשיבוץ ילדיכם בגן המבוקש)

הגשת ערר על השיבוץ (מיועד לנרשמים לגני ילדים)

לאחר קבלת שיבוץ ילדיכם תוכלו לערער באמצעות טופס הגשת ערער בלינק הבא:

להגשה לחצו כאן >>

שימו לב! כאשר סיבת הבקשה לערר נובעת מקושי פסיכולוגי של הילד, יש להתנהל ישירות מול השירות הפסיכולוגי.

חשוב לשים לב כי חלון ההזדמנויות להגשת ערר הינו מוגבל בזמן!

ביטול רישום

הורים אשר מעוניינים לבטל את רישום ילדיהם במוסדות החינוך בעיר מתבקשים למלא את הטופס הבא: למילוי הטופס לחצו כאן >>

 1. אישור ממחלקת הגבייה על העדר חובות חינוך.
 2. מכתב מביה"ס על העדר חובות

בקשה ללימודי חוץ

תלמידים אשר מבקשים ללמוד מחוץ לעיר מתבקשים למלא את טופס הבקשה ללימודי חוץ: למילוי הטופס לחצו כאן >>

יש להכין מראש:

 • צילום תעודות זהות + ספח פתוח של שני ההורים
 • טופס ביטול רישום
 • חוזה דירה

ובנוסף למלא את ההצהרה לתלמידי חוץ: למילוי ההצהרה לחצו כאן >>

שתהיה שנת לימודים מוצלחת!