גני ישורון
 שייכים לרשת הגנים של אגו"י (אגודת ישראל) בפיקוח משרד החינוך. מתקיים רישום ידני מול
רכזת הרשת הגב' פנינה עטון בטל' 052-3005346

גיל

שכונה

כתובת

סמל מוסד

אפיון מוסד

שם הגננת

שם מוסד

’מס

5

ויצמן

הרב ניסים 12

133181

חובה חרדי

חוי בלוטניק

חובה בנות ישורון

1

5

ויצמן

הרצל 52

29074

חובה חרדי

ציפורה מהצרי

חובה בנים ישורון

2

5-4

הרצל

הרצל 54

758359

טרום חובה חרדי מעורב

יונה מאיר

גן מלאכי

3

 

גן מכינה
 גן תלמוד תורה חב”ד - עמותה עצמאית. רישום ידני ניתן לפנות לרב שמואל בטל' 054-4831361
 

גיל

שכונה

כתובת

סמל מוסד

אפיון מוסד

שם הגננת

שם מוסד

’מס

4-5

חב”ד

שד’ ירושלים 38

27375

מכינה חסידית

הרב שמואל אביוב

חב”ד 4

1

 

רשת גני מעלות
ע"י קהילת איילת השחר, חינוך חרדי. רישום ידני בלבד מול יפה וינמן בטל' - 054-8460740
 

גיל

שכונה

כתובת

סמל מוסד

אפיון מוסד

שם הגננת

שם מוסד

מס

5-4

בר יהודה

בר יהודה 3

670455

טרום חובה חרדי - בנות

רחלי קוברה

גן רחלי

1

5-4

בר יהודה

בר יהודה 3

670448

טרום חובה חרדי - בנים

אביה גיאר

גן אביה

2

3

בר יהודה

בר יהודה 3

670489

טרום חובה -חרדי  מעורב

מיכל מילמן

גן תהילה

3

 

הודעות כלליות להורים הנרשמים לגני מוכש"ר:

  1. גני המוכש"ר הינם גנים פרטיים בבעלות פרטית וכל ההתנהלות של רישום, תהליכים חינוכיים והתפתחותיים היא מול הרשת המפעילה.
  2. גני המוכש"ר הם רשת גנים פרטיים וכל התשלומים מתבצעים מולם
  3. לא תתאפשר העברה של ילדים מגני המוכש"ר לגני העירייה במהלך השנה.
  4. אנו מבקשים להדגיש כי האחריות על הרישום והמענים הניתנים בגנים אלו הינם על הרשת המפעילה בלבד!