שינויים במערכת השעות או בכתובת התלמיד והיעדרות ממושכת מהלימודים משפיעים באופן ישיר על שינוי מערך ההסעות המסלול וכו'.
על כן חשוב שתעדכנו אותנו מראש על כל שינוי, על מנת שנוכל להיערך לכך ולמנוע שיבושים בהסעה

שינויים במערכת השעות
מחובתו של המוסד החינוכי בו לומד התלמיד לעדכן בכתב את מחלקת היסעים בעירייה על כל שינוי שחל במערכת השעות.
במידה וידוע לכם על שינויים במערכת הלימודים השגרתית נא עדכנו אותנו בכתב בפנייה לדוא"ל [email protected]
חשוב לציין שהסעת התלמידים מיועדת לפעילות לימודית שגרתית ולא כוללת הסעות לצהרונים, מבחנים, פעילויות מיוחדות, תגבורים לימודיים או טיולים.


שינוי כתובת התלמיד
במידה וחל שינוי בכתובת המגורים של התלמיד, ההורים מתבקשים להודיע לנו זאת בכתב באמצעות פניה בדוא"ל למחלקה בצירוף תעודת זהות עם ספח מעודכן.


היעדרות ממושכת של תלמידים מהלימודים
ההורים מתבקשים להודיע למחלקת היסעים על היעדרויות צפויות וידועות מראש.
אנא הימנעו מהודעה ישירה לנהגים/למלווה ללא הודעה במקביל אלינו.
במקרה של מחלה, ההורים מתבקשים לתאם מול חברות ההסעה על מועד חזרה של התלמיד ללימודים ולעדכן במקביל את מחלקת היסעים.
העדכון ייעשה בפניה בדוא"ל למחלקת ההיסעים 
[email protected] - על שינויים בכתובת/ היעדרות, שינויים במערכת השעות ועוד.