שקיפות מספר בכירים וייצוג הולם לשנת 2022

מספר בכירים בחלוקה מגדרית:

25 מנהלים - 14 גברים, 11 נשים.

סה"כ נשים בתפקידי ניהול-  44%

 

ייצוג הולם:

 

סה"כ עובדים- 453

   
     
     

נשים- 355

78%

 

גברים- 98

22%

 
     

יוצאי אתיופיה- 43

9.5%

 

 

חרדים-47

10%

 

עובדים עם מוגבלויות- 5 (בהתאם לידוע לנו)

 

בהתאם לנתונים של ביטוח לאומי עמידה במידה בינונית- בין 3% ל- 5%