לטופס בקשה לתו חניה כנסו לכאן

בעיר קיימים 3 סוגי תווים:

 1. תו תושב - תו המקנה 50% הנחה ברחבי העיר, כרוך בעלות של 50 ₪ לשנתיים. בתום שנתיים יש לחדש את התו.
 2. תו דייר - תושב אשר יש לו תו דייר פטור מתשלום חניה בכחול לבן ברחוב שבו הוא גר. מיועד עבור דיירים הגרים במרכז העיר, כרוך בעלות של 50 ₪ לשנתיים. בתום שנתיים יש לחדש את התו.
 3. תו עסקי - לאזור תעשייה מלאכי טק ובסיס מז"י, בעלות של 1,195 ש"ח לשנה.

מה נדרש עבור קבלת תו תושב/ תו דייר?

 • תעודת זהות עם ספח ובו מצוינת כתובת מעודכנת
 • רישיון רכב ובו בעל הרכב תואם לבעל תעודת הזהות

מסמכים נדרשים עבור רכב שאינו בבעלותך

 • אישור מהמעביד שהרכב צמוד אליך.
 • בנוסף יש להציג את המסמכים המצוינים בסעיף הקודם (ת. זהות ורישיון רכב).

*במידת הצורך נבקשך להציג מסמכים נוספים.

החלפת רכב בתו תושב
במידה והחלפתם רכב יש להגיש בקשה להחלפת תוכך שיהיה תואם לרכבכם החדש.
בקשה להחלפת תו ניתן לעשות בלחיצה כאן.

מסמכים נדרשים עבור שוכרי דירה בעיר:

 • חוזה שכירות
 • בנוסף יש להציג את כל המסמכים המצוינים מעלה (ת. זהות, רישיון ורישיון רכב)

*במידת הצורך נבקשך להציג מסמכים נוספים.

מה נדרש עבור קבלת תו תושב/ תו דייר?

 • רישיון רכב בתוקף
 • תשלום בסך 50 ש"ח

תו עסקי
מה נדרש עבור קבלת תו עסקים?

 • רישיון רכב