• הרחבת שיתוף הפעולה עם המשטרה והפיקוח באמצעות: חוק הרעש, שיטור עירוני, הרצאות בתיכונים, מבצעי נוכחות ובולטות של המשטרה והפיקוח העירוני- שיטור עירוני.
 • מוקד הרואה – הצבת מצלמות באזורים בעייתיים המועדים לאלימות ופשיעה. שידור המצלמות נעשה למרכז שליטה ובקרה היושב במוקד העירוני.
 • ימי קהילה משטרה.
 • סיירת הורים – הגברת מעורבות ההורים בתרבות הבילוי של בני הנוער על-ידי שיתוף פעולה עם גורמים משמעותיים בקהילה, בכדי לצמצם תופעות של אלימות ושתיית אלכוהול בקרב בני הנוער.

שיתוף התושבים והרחבת מספר המתנדבים בסיירת הורים באמצעות: ערבי הורים קהילתיים, שיתוף ועד הורים עירוני בעשייה העירונית , הכשרת הורי הסיירת, פרסום ושיווק, פעילות מניעה בקרב האוכלוסייה הכללית בעיר.

 

מערכי אכיפה עירוניים – 'שיטור עירוני'

מערכי האכיפה העירוניים ('שיטור עירוני') הפועלים ברשויות המקומיות, הוקמו כחלק מתפיסת השר והמשרד לביטחון הפנים במטרה לאפשר רפורמה מהותית ויסודית, שתגביר במידה משמעותית את הביטחון האישי ואת תחושת הביטחון האישי של אזרחי ותושבי המדינה, כדרך מרכזית וכמנוף לשיפור איכות החיים במדינת ישראל.

 

https://youtu.be/mKAu2yUPOjU

יעדים

 • מערך האכיפה העירוני ('שיטור עירוני') ימנע ויאכוף עבירות בתחום איכות החיים, האלימות וההתנהגות האנטי חברתית. זאת, במטרה להגביר באופן משמעותי את הביטחון האישי ואת תחושת הביטחון האישי של אזרחי ותושבי המדינה.
 • קידום יעד זה בא לידי ביטוי בביצוע פעילות אכיפה ייעודית בשיתוף פעולה בין משטרת ישראל לבין הרשות מקומית.

 

מטרות המערך

מסגרת מערך האכיפה העירוני פועל כוח שיטור ייעודי ויחידת פיקוח עירוני ייעודית, בהתאם לסמכויות המוקנות לכל אחד מהגורמים הנ"ל לפי כל דין, בין השאר לשם:

 • מתן תגובה מהירה לאירועי אלימות והתנהגות אנטי חברתית במרחב הציבורי לצורך חיזוק הביטחון האישי של התושבים
 • מניעה וטיפול בתופעות בריונות, אלימות וונדליזם במרחב הציבורי
 • מניעה וטיפול באירועי איכות חיים כגון הקמות רעש
 • טיפול בעבירות רישוי ובנייה וביצוע צווי בתי משפט עירוניים
 • טיפול בעבירות בתחום השימוש והסחר באלכוהול
 • מניעה וטיפול בעבירות בתחום בריונות בכביש
 • סיוע לאבטחת אירועים עירוניים הנערכים תחת כיפת השמיים.

 

מוקד צופה - מוקד רואה

המוקד העירוני משמש כמרכז שליטה ובקרה ומהווה כתובת מרכזית לתושבי העיר להעברת פניות אודות מטרדים ומפגעים עירוניים. המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה. פניות התושבים מאובחנות ומטופלות על ידי יחידות העירייה בהתאם. שיטת העבודה כפי שמתבצעת במהלך השנים יוצאת מתוך הנחה שהתושב במרכז – נגזרת מחזון ראש העיר.

המערכת העירונית צריכה לכוון שירות שיהיה אמין ויעיל. לצורך כך המוקד העירוני מרכז עבודה אל מול מדדי ביצוע.

בשעת חירום - המוקד משמש כלשכת מידע ראשית לתושבי העיר, מהווה עורף לאירוע, מסייע לגורמים המטפלים לטפל באירוע ובסיום האירוע מוודא החזרת המצב לקדמותו.

 

מוקד רואה

מערכת המצלמות העירונית מחוברת למוקד העירוני המאויש 24 שעות ביממה במטרה להגן על התושב ועל הרכוש הציבורי. המצלמות המותקנות ממונעות 360 מעלות, הצילומים מוקלטים ונשמרים 30 ימים במאגר. התצפיתן המפעיל את המצלמות עובד עפ"י תכנית עבודה מובנית/התצפיתן מאתר תקלות בתשתיות ברחבי העיר ומעבירן לטיפול. אנו שוקדים על הרחבת תשתית המצלמות מתוך מגמה לפקח על המתרחש בעיר ולספק לתושב את הביטחון ואיכות החיים שלה הוא ראוי.

 

שם

תפקיד

שרון טוויטו

מוקדנית

 

סיירת

הסיירת מהווה אמצעי קהילתי לשילוב מתנדבים במאמץ להגביר נוכחות בוגרת במרחבים הציבוריים בהם מתגודדים בני נוער

https://youtu.be/TX-aNtyeXE4

מתנדבי הסיירת מהווים אוזן קשבת לבני נוער באזורי הבילוי בפארקים ובגנים שבהם הם מתגודדים. מתנדבי הסיירות מהווים גורם מונע בעצם נוכחותם ובמקרים מסוימים אף מקור מידע חשוב בעבור גורמי אכיפה וטיפול. הסיירת מבוססת על מתנדבים תושבי היישוב. פעילות הסיירת נגזרת מצרכי היישוב ומותאמת למועדים ולזירות בהן נדרשת נוכחות מבוגרת במוקדי התקהלות של בני נוער. המתנדבים עוברים הכשרות וליווי מקצועי לאורך השנה.

שם

תפקיד

חני כברה

רכזת סיירת