תחום חינוך

  • קידום וטיפוח תכניות ופעולות חינוכיות לצמצום האלימות ולהגברת תחושת הביטחון והמוגנות של תלמידי ומורי בית הספר: תכנית מוגנות בבתי הספר היסודיים ותיכוניים, ניטור אירועי האלימות בבתי הספר, הדרכת מורים וצוות מוביל בבית הספר, טיפול והעצמת תלמידים חלשים ומצטיינים.
  • פעילות הסברה ומניעה בבתי הספר.
  • הגברת המעורבות החברתית של בני הנוער בקהילה.

מדריכי מוגנות

מדריך המוגנות מהווה דמות בוגר משמעותי ומודל לחיקוי, התומך ברצף הנוכחות הבוגרת בכל חללי בית הספר וחיזוק החיבורים לצוות החינוכי-טיפולי ולמערכות קהילתיות נוספות. במהלך יום הלימודים מקפיד המדריך לסייר בכל חללי בית הספר ולהבחין בהתנהגויות המצריכות התערבות.

https://youtu.be/iHr2lYJMbzk

שם

מסגרת

דנה גיל עזריאל

רכזת מוגנות דרכא

אוהד אסרף

רכז מוגנות אמית

הילה כהן

ע.רכז מוגנות אמית

דורון נתן

רכז מוגנות הראל

ישראל ארבוב

רכז מוגנות חב"ד

תהל שוהם

רכזת מוגנות עציון

שרון ואנונו

רכזת מוגנות אלי כהן

קרן טגדיה

ע.רכזת אלי כהן

אסנת כהן

רכזת מוגנות אחוות אחים

חן פרדה

ע.רכזת אחוות אחים

אלעזר איילין

רכז מוגנות נצח

 

רכז תחום חינוך

הרכז מסייע להנהגה החינוכית של היישוב ליישם את הפתרונות והמענים הקהילתיים עליהם הוחלט במסגרת התכנית. משימה מרכזית של הרכז היא להוביל את תהליך הגדרת התפקיד של מדריכי המוגנות באופן המותאם לאופי היישוב ולגבולות המוגדרים של תפקיד המדריך. הרכז אחראי להכשרה של מדריכי המוגנות והוא מלווה אותם בדילמות מקצועיות, קשיים אישיים וארגוניים בהם הם נתקלים, ובתהליכי גיבוש הזהות המקצועית שלהם. מטרות התכנית הן הובלת מענים ומהלכים עירוניים-קהילתיים המשלימים את המאמצים הבית ספריים לקידום אקלים וצמצום אלימות וליווי והדרכה של מדריכי המוגנות.

שם

תפקיד

שירן עלמו

רכזת תחום חינוך