תחום פנאי

מגרשים מוארים

מטרת המגרשים המוארים היא במתן חלופה לבני הנוער בשעות, הרחבת שעות פעילות הלילה והפיכת המגרשים הציבוריים לזירות בהן ישנה נוכחות של מבוגר משמעותי.

שם

תפקיד

אליעזר איילין

רכז מגרשים מוארים

אביחי אוחנה

רכז מגרשים מוארים

 

 

פנאי לנוער במרחב הציבורי

במסגרת תכניות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול ברשויות המקומיות מתקיימת פעילות לנוער במרחב הציבורי בלילות, בסופי שבוע, בחגים ובחופשות.

פעילות פנאי לנוער נועדה להוות חלופה איכותית ומהנה לבני נוער במרחב הציבורי, להגביר את הנוכחות הבוגרת במרחבי ההתגודדות של בני נוער במרחב הציבורי ולהרחיב את היצע הפעילויות המובנות והמפוקחות העומדות לרשות בני הנוער בסופי שבוע בחופשות.

 

היערכות הפנאי ותכנית קיץ בטוח יישובית

המענה היישובי לצעירים בקיץ צריך להתייחס לא רק לסיפוק הזדמנויות לבילוי זמן הפנאי ולהפגת שעמום, אלא גם לשמירה על ביטחונם ואיכות חייהם של כלל תושבי העיר.

ההיערכות לקיץ תישען על ועדת הפנאי של הרשות. היערכות יישובית אפקטיבית צריכה להיות מבוססת על מעורבות של הנהגת היישוב, תיאום, איגום משאבים ושיתוף פעולה בין גורמי חינוך, חינוך בלתי פורמאלי, טיפול ואכיפה. יש לייצר תשתית יישובית ומנגנונים שיאפשרו היערכות נכונה ופעולה אפקטיבית.