תחום רווחה

 • פיתוח שירותים ותוכניות בתחום המניעה של תופעות האלימות, הסמים והאלכוהול.
 • ימי עיון לאנשי מקצוע בתחומים השונים.
 • עו”ס משטרה למניעת אלימות – מתן מענה משטרתי וקהילתי מקיף ומעמיק לחסרי ישע בגירים המעורבים באלימות, ובפרט, לבגירים המעורבים באלימות במשפחה.
 • חיזוק הקשר בין תחנת המשטרה לשירותי הטיפול הקהילתיים שבאחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים, ובפרט לשירותי הטיפול באלימות במשפחה.
 • סדנאות הורים והדרכות להורים: בתחום גבולות, תקשורת, גיל ההתבגרות, התנהגויות סיכוניות בתחום של סמים ואלכוהול ואלימות ועוד.

 

עובד סוציאלי בתחנות משטרה

'עו"ס משטרה' הינה תכנית משותפת של המשרד לביטחון הפנים, באמצעות הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, משרד הרווחה והשירותים החברתיים ומדור נפגעי עבירה במשטרת ישראל.

מטרות התכנית הינן:

 1. מתן מענה אינטגרטיבי, הכולל בתוכו את מערכת האכיפה ושירותי הטיפול והמניעה בקהילה, לבגירים המעורבים באלימות במשפחה.
 2. העלאת היקף מקבלי הטיפול בקהילה מקרב גברים ונשים שפנו למשטרה בגין אלימות במשפחה.
 3. חיזוק הקשר ושיתוף הפעולה בין תחנות המשטרה לשירותי המניעה והטיפול במקרים של אלימות במשפחה בקהילה שבאחריות משרד הרווחה והשירותים החברתיים

תפקידי עו"ס משטרה הינם:

 1. לפעול להפניית המעורבים באירועי אלימות במשפחה המגיעים לתחנת משטרה, לתהליכי טיפול בקהילה.
 2. להוות איש קשר מוגדר של תחנת המשטרה ב רשות המקומית עם המרכז לטיפול באלימות במשפחה, או עם בעלי התפקידים האחראים על מתן מענה לתופעת האלימות במשפחה.
 3. לקדם פעילות מערכתית לשיפור המענה המשותף למשטרה ושירותי המניעה והטיפול לתופעת האלימות במשפחה.

 

שם

תפקיד

דנית שדה

עו"ס משטרה