איך מגישים בקשה לתיק מידע להיתר?

"תיק מידע" (מידע עפ"י סעיף 145א' לחוק) מהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה.
תיק המידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובעבודות המבוקשות: זכויות הבניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים כמו אגף תשתיות, כיבוי אש, איכה"ס, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים שישמשו את המתכננים בעבודתם.

הגשת בקשה לתיק מידע מתאפשרת לעורכי בקשה מורשים בלבד, הועדה שלנו נבחרה להוביל פילוט ממשק מפ"י ולכן כל מפת מדידה, תעבור, טרם הגשת הבקשה למידע, לבדיקת מפ"י.

ניתן לשלם כאן את אגרת המידע

 

כמה זמן לוקח התהליך? מה קורה בכל שלב?

כל  בקשה לתיק מידע שתוגש תטופל ע"י: יורי רחמן, טלפון: 08-8608721, שלוחה 3, מייל: [email protected],

קבלת קהל: ימים ב', ג' 08:00-12:00

להלן שלבי התהליך:

תהליך קבלת מידע

 

1- שלב בדיקת תנאים מוקדמים

בשלב זה, המטפל בוחן האם הובאו כל המסמכים הנדרשים בצורה תקינה, לפתיחת בקשה למידע- שלב זה אורך עד 5 ימי עבודה. (בכל מקרה שלא תתקבל התייחסות של המטפל הבקשה תקלט ותעבור שלב)

במידה והבקשה לא עומדת בתנאים המוקדמים היא חוזרת לעורך הבקשה להזנת המסמכים הנדרשים.

אם הבקשה נדחית פעמיים היא נסגרת ועורך הבקשה שלך ידרש להגיש בקשה חדשה למידע.

2- שלב מסירת מידע מגורמים (כיבוי אש, איכה"ס, משה"ב, חח"י, תאגיד וכו'..)

בשלב זה גורמים מוסרי מידע שונים בוחנים את בקשתך ונותנים הערות בהתאם ובמידת הצורך - שלב זה אורך עד 15 ימי עבודה. (בכל מקרה שלא תתקבל התייחסות של גורמים הבקשה תעבור לשלב הבא)

שים לב כי גם במידה ולא התקבלה התייחסות מהגורמים על עורך הבקשה לתכנן את המבנה עפ"י החוקים והתקנות.

3- שלב מסירת מידע וועדה

בשלב זה המידען מסיים את עריכת המידע - שלב זה אורך 15 ימי עבודה. (בכל מקרה שלא תתקבל התייחסות של מידען ניתן להגיש את הבקשה להיתר גם ללא תיק המידע)

4- הפקת תיק מידע

הבקשה למידע הופקה, ונמצאת במערכת רישוי זמין. גישה לתיק המידע היא לעורך הבקשה.

 

להמשך תהליך יש להגיש את הבקשה להיתר.

עלויות הצפויות בהיתר בניה: תשלום היטלי השבחה, היטלי פיתוח ואגרות בניה, דמי הקמה.

 

וועדה לתכנון ובניה קרית מלאכי, איתך ובשבילך