איך מגישים בקשה לתיק מידע להיתר?

"תיק מידע" (מידע עפ"י סעיף 145א' לחוק) מהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה.
תיק המידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובעבודות המבוקשות: זכויות הבניה בקרקע, תאום תשתיות עירוניות, הנחיות תכנוניות של גורמים שונים כמו אגף תשתיות, כיבוי אש, איכה"ס, פיקוד העורף וחומרי עזר נוספים שישמשו את המתכננים בעבודתם.

הגשת בקשה לתיק מידע מתאפשרת לעורכי בקשה מורשים בלבד, הועדה שלנו נבחרה להוביל פילוט ממשק מפ"י ולכן כל מפת מדידה, תעבור, טרם הגשת הבקשה למידע, לבדיקת מפ"י.

תיק המידע להיתר משמש את עורך הבקשה לצורך הכנת בקשה להיתר ומהווה אחד מתנאי הסף לקליטת בקשה להיתר.

המידע יימסר במערכת רישוי זמין בתוך 30 ימי עבודה מיום אישור הבקשה לתנאי סף.

ניתן לשלם כאן את אגרת המידע