יחיאל כהן
מנהל פרויקטים ותשתיות

תשתיות עירוניות

אגף לתשתיות עירוניות אחראי על תכנון וביצוע ופיקוח של פרויקטים מרכזיים של העירייה הדורשים שילוב של מספר סוגי עבודות המבוצעות על ידי האגף וגורמים נוספים. העבודות כוללות פיתוח “מתחמים” חדשים ברחבי העיר, אשר העבודה בהם כוללת פיתוח מלא של הרחובות והשטחים הציבוריים, הנחת קווי תיעול, ביוב, מים, סלילת כבישים ומדרכות, תאורת רחוב, ריהוט רחוב, שילוב עבודות בזק, חב’ חשמל, טלוויזיה בכבלים וכן הקמת שטחים ציבוריים פתוחים.

היחידה לתשתיות פועלת בתאום עם מהנדס העירייה ואחראית על ניהול פרויקטים של שיקום רחובות ראשיים, אשר בהם ישנו צורך בתאום ושילוב של מספר רב של גורמים, בהם מבוצעות עבודות שיקום שכוללות החלפת המערכות התת-קרקעיות, סלילת כביש, הנחת מדרכה, טיפול בתאורה, גינון וריהוט רחוב, כאשר לבסוף מתקבל רחוב בעל תשתיות חדשות ובעל חזות חדשה, כדוגמת שיקום הרחובות : אילת, רחוב בר יהודה רחוב גולדה מאיר , ורחובות הכרמל והשומרון . בנוסף, מבצע האגף תאום עם גורמי חוץ (חברת החשמל, בזק, תבל), המשטרה ומשרד התחבורה לצורך ביצוע הפרויקטים בעיר.

 

פרויקטים בביצוע:

  • רחוב הכרמל- החלפת תשתיות מים ביוב מדרכות וכביש .
  • רחוב השומרון- החלפת תשתיות מים ביוב מדרכות וכביש .
  • רחוב הרצל( צד דרומי ) – החלפת תשתיות מים ביוב ושדרוג מדרכות .
  • תחנה ראשית למים- שדרוג כולל .
  • החלפת עמודי תאורה ברחובות שד’ ירושלים וזבוטינסקי .
  • רחוב השפלה- שיקום כולל מי,ביוב, ניקוז ,תאורה,טל”כ,מדרכות וכבישים .
  • רחוב מצדה – שיקום כולל מי,ביוב, ניקוז ,תאורה,טל”כ,מדרכות וכבישים .
  • רחוב זבוטינסקי- שיקום מערכות המים והביוב .
  • פארק עירוני- שלב ד’ מרחוב רבקה גובר ועד לשד’ בר יהודה.