השירות

תיאור

אוכלוסיית היעד

זמני פעילות

איש/ת הקשר

תסקיר למינוי אפוטרופוס

אזרח ותיק שאינו יכול לדאוג לענייניו מפאת מצב גופני/ נפשי/ קוגניטיבי

קבלת השירות היא בכפוף להגשת הבקשה לבית משפט לענייני משפחה

לאחר קבלת צו לעריכת תסקיר ע"י בית המשפט עו"ס לחוק סדרי דין עורכת את התסקיר

אזרחים ותיקים

לפי זימון

עו"ס מיכל אברהמי

 08-8608736

סידור בבתי אבות

מיועדים לאזרחים ותיקים תשושים, המתקשים לנהל את משק ביתם באופן עצמאי וזקוקים למסגרת מוגנת, על פי אישורים רפואיים.

הסדור מותנה בהשתתפות עצמית על פי הנהלים של משרד הרווחה

אזרחים ותיקים תשושים

 

עו"ס מיכל אברהמי

08-8608736

 

עו"ס אינה פפרני

08-8608741

קהילה תומכת

תכנית המספקת סל מענים לצרכיהם של זקנים המעדיפים להמשיך ולהתגורר בביתם ובסביבתם המוכרת

הקהילה התומכת מספקת לחבריה מגוון שירותים המבטיחים איכות חיים, ביטחון ועצמאות, כגון: ביקורים של אב קהילה לקשר ותיקונים קלים, פעילות חברתית, לחצן מצוקה ועוד

אזרחים ותיקים

 

עו"ס מיכל אברהמי

08-8608736

 

 

עו"ס אינה פפרני

08-8608741

 

השירות

תיאור

אוכלוסיית היעד

זמני פעילות

איש/ת הקשר

מרכז יום

מסגרת טיפולית לזקנים עצמאיים ותשושים בתפקודם, הזקוקים לפעילות.  כוללת מגוון פעילויות חברתיות.

השירות כולל הסעות ופעילות משעה 08:00-14:00, ארוחות בוקר וצהריים.

 

אזרחים ותיקים

 

עו"ס מיכל אברהמי

 08-8608736

מועדונים לגיל הזהב

מועדון המעניק לחבריו פעילות חברתית מגוונת ומותאמת לאוכלוסייה.

 

אזרחים ותיקים

 

כוכי בן ברוך

08-8608774

טיפול ומניעת ​​התעללות, אלימות, ניצול כלכלי והזנחה כלפי זקנים

 

ליווי וטיפול במקרים של קשישים בסיכון ובני משפחותיהם.

 

אזרחים ותיקים

 

רות דהן

08-8608761