לאירועים ניתן להיכנס לאתר המתנ"ס או בלוח האירועים שלנו באתר העירייה.