שם הוועדה

חברי הוועדה

וועדת כספים

 • יו"ר שמעון חזן / מ"מ בהיעדרו צלי מזרחי
 • חבר מישל טפירו / מ"מ בהיעדרו מוטי יעקובוב
 • חבר אליאור עמר / מ"מ בהיעדרו שלומי מלכה
 • גזבר העירייה מרכז ויהיה נוכח בישיבות הועדה

מל"ח

 • יו"ר אליהו זהר ראש העיר
 • חבר יוסי סולימני
 • חבר שמעון חזן
 • חבר צלי מזרחי
 • חבר מוטי יעקובוב
 • חבר נדב ויצמן/ מ"מ בהיעדרו אליאור עמר
 • חברה מירי סעדה דדון
 • חבר שלומי מלכה
 • מנכ"ל מרכז הוועדה תמיר היזמי
 • מנהל מחלקת ביטחון אריה יוסף
 • מנהל אגף שפ"ע ניסים גלעם – מנהל מכלול
 • מנהלת האגף לשירותים חברתיים יואלה תבור – מנהל מכלול
 • גזבר העירייה צביקה דוידי – מנהל מכלול

ועדה לענייני ביקורת

 • יו"ר אליאור עמר / מ"מ בהיעדרו מירי סעדה דדון
 • חבר מישל טפירו
 • חבר בבר אזולאי
 • חברה מירי סעדה דדון/ מ"מ בהיעדרה שי סיום
 • חבר שלומי מלכה / מ"מ בהיעדרו נדב ויצמן

ועדת הנחות ומחיקת חובות

 • יו"ר מוטי יעקובוב/ מ"מ בהיעדרו שמעון חזן
 • חבר שמעון חזן / מ"מ בהיעדרו צלי מזרחי
 • חבר שי סיום/ מ"מ בהיעדרו מירי סעדה דדון
 • אנשי מקצוע לפי חוק
 • גזבר העירייה צביקה דוידי
 • נציגת האגף לשירותים חברתיים יואלה תבור
 • מנהל מח' גביה אבי שר שלום
 • יועמ"ש עו"ד עידית יפת לוי

ועדת חינוך

 • יו"ר אליהו זהר/ מ"מ בהיעדרו יוסי סולימני
 • חבר יוסי סולימני
 • חבר שמעון חזן / מ"מ בהיעדרו צלי מזרחי
 • חבר יעקב טלה
 • חברה מירי סעדה דדון
 • חבר שלומי מלכה
 • מנהל בי"ס יסודי אבי חדד
 • מנהלת תיכון גימנסיה דרכא מיכל חזן
 • נציגת ועד הורים איריס כשכש
 • יו"ר מועצת תלמידים או נציגו

ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים

 • יו"ר אליהו זהר מ"מ בהעדרו בבר אזולאי/ מ"מ בהיעדרו שמעון חזן
 • חברה מירי דדון סעדה/ מ"מ בהיעדרה אליאור עמר
 • מנכ"ל העירייה תמיר היזמי
 • נציג משרד הפנים בהתאם לקביעת משרד הפנים לכל מכרז בנפרד
ועדת מכרזים
 • יו"ר ועדת מכרזים - צלי מזרחי מ"מ ראש העיר
 • שמעון חזן -  סגן ראש העיר
 • נדב ויצמן - חבר אופוזיציה

של נרצחי טרור ונפגעי פעולות איבה

 

 • יו"ר יעקב טלה
 • חברה מירי דדון סעדה
 • חבר נדב ויצמן
 • נציג ציבור חן אוחנה
 • נציגת ציבור אביגיל ראודי
 • נציג ציבור לידור צרויה
 • נציגת המשפחות צילה רחמים
 • נציג המשפחות באוי צ'לה
 • נציג המשפחות אלי עזריאל
 • נציג המשפחות דוד אסולין

ועדה קליטת עליה

 • יו"ר גדעון מהרי/ מ"מ בהיעדרו יעקב טלה
 • חבר יעקב טלה
 • חבר נדב ויצמן
 • חבר מישל טפירו
 • חבר אליאור עמר
 • מנהלת האגף לשירותים חברתיים יואלה תבור
 • מנהל אגף החינוך ד"ר אבי אדרי
 • נציג ציבור אבי טזרה
 • נציג ציבור אלי גרבי

ועדה למיגור האלימות

 • יו"ר צלי מזרחי
 • חבר יוסי סולימני
 • חבר אליאור עמר/ מ"מ בהיעדרו שי סיום
 • מנהלת האגף לשירותים חברתיים יואלה תבור
 • מנהל אגף החינוך ד"ר אבי אדרי
 • מנהלת בי"ס יסודי האחים קלרה לוי
 • נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים
 • נציג ציבור דסה אייל
 • נציג ציבור יקיר בן חיון
 • נציג ציבור לידור צרויה

ועדה לקידום מעמד הילד

 • יו"ר יוסי סולימני
 • חבר צלי מזרחי
 • חבר בבר אזולאי
 • חברה מירי סעדה דדון / מ"מ בהיעדרה נדב ויצמן
 • חבר שלומי מלכה / מ"מ בהיעדרו שי סיום
 • מנהל אגף החינוך ד"ר אבי אדרי
 • מנהלת האגף לשירותים חברתיים יואלה תבור
 • מנהלת בי"ס אחוות אחים קלרה לוי
 • נציג ארגון המורים העל יסודיים
 • נציג ארגון מורי אגודת ישראל
 • נציג הסתדרות המורים יו"ר מועצת התלמידים העירונית
 • יו"ר ועד ההורים העירונית אפרים ברקול
 • מפקד תחנת המשטרה שי מזרחי
 • נציג תנועות הנוער נציג ארגון התנדבותי שמקדם ענייני ילדים ונוער ציונה חבא
 • נציגת הורים אושרית חורדקר
 • נציגת הורים סמדר דנן פרץ
 • נציגת הורים שירה ליצמן
 • נציגת ציבור אביגיל ראודי

ועדה לאיכות הסביבה

 • יו"ר שמעון חזן
 • חבר מישל טפירו
 • חברה מירי סעדה דדון/ מ"מ אליאור עמר
 • מנהל שפ"ע ניסים גלעם
 • נציגי ציבור יורם בן חמו
 • נציג ציבור בוריס בורוכוב
 • ועדה לבטיחות בדרכים
 • יו"ר אליהו זהר
 • חבר בבר אזולאי
 • חבר נדב ויצמן / מ"מ בהיעדרו מירי סעדה דדון
 • מהנדס העיר נעם רווחה
 • נציג השר לביטחון פנים שימנה מפקד המרחב
 • נציג בטיחות בדרכים סמי וקנין
 • נציגי השכונות שיקבע ראש העירייה

ועדת ביטחון

 • יו"ר יעקב טלה
 • חברה מירי סעדה דדון / מ"מ בהיעדרה נדב ויצמן
 • חבר שלומי מלכה / מ"מ בהיעדרו אליאור עמר
 • נציג שר הביטחון נציג שר החינוך
 • נציג שר המשטרה
 • נציג ציבור מולטה דוד
 • נציג ציבור זרו גטהון

ועדת מנגנון

 • יו"ר בבר אזולאי
 • חבר יעקב טלה
 • חבר נדב ויצמן / מ"מ בהיעדרו אליאור עמר
 • חבר ועד עובדים מישל שושן
 • מנכ"ל העירייה תמיר היזמי

ועדת תחבורה

 • יו"ר שמעון חזן
 • מ"מ צלי מזרחי
 • חברה מירי סעדה דדון/ מ"מ בהיעדרה אליאור עמר
 • נציג ציבור יורם בן חמו
 • נציג ציבור גדעון מהרי
 • נציג ציבור אשטה מולוקין

ועדת שמות ומקומות ציבוריים

 

 • יו"ר מישל טפירו
 • חבר יוסי סולימני
 • חבר צלי מזרחי
 • חבר אליאור עמר /מ"מ בהיעדרו נדב ויצמן
 • חבר שי סיום / מ"מ בהיעדרו שלומי מלכה
ועדת מליאה לתכנון ובנייה
 • יו"ר הוועדה - אליהו זוהר    
 • ממלא מקום יו"ר הוועדה - שמעון חזן    
 • מישל טפירו    
 • אברהם בבר אזולאי    
 • שי סיום    
 • יוסי סולימני    
 • מוטי יעקובוב    
 • שלומי מלכה    
 • אליאור עמר    
 • נדב ווצמן    
 • מירי דדון    
 • יעקוב טלה     
 • בצלאל מזרחי    
ועדת משנה לתכנון ובנייה
 • יו"ר הוועדה - אליהו זוהר    
 • ממלא מקום יו"ר הוועדה - שמעון חזן    
 • מישל טפירו    
 • אברהם בבר אזולאי    
 • שי סיום (מ"מ)    
 • מוטי יעקובוב    
 • אליאור עמר    
 • נדב ויצמן    
ועדת תמיכה לא קיימת