חזון העיר

קריית מלאכי תהיה עיר של איכות חיים ותהיה מצוינת בחינוך, תשתיות, שירותים מוניציפאלים, בריאות וקהילה.

קריית מלאכי תהיה סמל של קידום מוביליות חברתית, ומתן שיויון הזדמנויות לכל תושביה.

קריית מלאכי תשמש 'עיר אזורית' בין מרכז לדרום ותספק שירותים לאוכלוסיית האזור

עיר קהילתית- קריית מלאכי תשמר ותחזק את הקהילתיות העירונית תוך שמירה על הגיוון התרבותי.

אסטרטגיה

קריית מלאכי מקדמת אסטרטגיה שמבוססת על שישה נדבכים:

  • שיפור ופיתוח עירוני- קידום  תהליכי פיתוח של שכונות חדשות והתחדשות עירונית, זאת על מנת להגדיל את מספר תושבי העיר, לייצר תמהיל קהילתי מגוון, ולאפשר היצע דיור בהתאם לצרכי התושבים הוותיקים והחדשים.
  • חינוך של המאה ה-21- קידום ושיפור מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית, תוך קידום מיומנויות למידה של המאה ה-21 וצמצום פערי אי שיויון בהזדמנויות של כלל ילדי העיר.
  • גישה קהילתית של שירותים ציבורים- קידום מרחב ציבורי שמושתת על מעורבות אזרחית וחיבור מיטבי בין הרשות המקומית לתושבי העיר.
  • נגישות לתעסוקה איכותית- קידום נגישות לתעסוקה איכותית לכלל תושבי העיר, זאת באמצעות פיתוח ההון האנושי המקומי (הכשרות מקצועיות, נגישות לאקדמיה), פיתוח אזורי תעשיה ומסחר שיהוו מקומות עבודה איכותיים עבור התושבים וקידום פרויקטים שמקדמים יזמות מקומית.
  • פיתוח כלכלי- קידום תהליכי פיתוח כלכלי שמושתתים על: 1) הכנסות מניבות לרשות המקומית, זאת לטובת הרחבת סל השירותים הציבורים שמוענקים לתושבים 2)  פיתוח כלכלי מקומי  שמושתת על עסקים קטנים ובינונים, תוך חיזוק היזמות בעיר 3) מיצוי היתרון הגאוגרפי של העיר לטובת משיכת תעשיה עתירת ידע
  • שירות מיטבי לתושב- תוך מתן מענה מקצועי, מהיר ונגיש לכלל תושבי העיר.