אותיות כינוי מנדטים מס’ סידורי שם הערות
אמת העבודה בראשות יוסי סולימני 2 1 סולימני יוסף  
אמת העבודה בראשות יוסי סולימני 2 2 אזרואל אליהו  
ב מפלגה דתית לאומית 1 1 חזן שמעון סמי  
ב מפלגה דתית לאומית 2 2 זהר אליהו  
י אנדנט-אחדות 1 1 אייך בליינש  
ך התקווה 1 1 מהרי גדעון גרמאו  
פז מגן הקריה 1 1 חדאד יוסף  
שס שס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה 2 1 טפירו מיכאל מישל  
שס שס-התאחדות הספרדים העולמית שומרי תורה 2 2 לוי אלברט אברהם  
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 1 מלכה מוטי מרדכי- נבחר לראשות העיר  
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 2 שטיינר חיים  
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 3 בורוכוב בוריס  
נס קריה מצליחה בראשות מוטי מרדכי מלכה 4 4 הרשקופ אברהם יוסף הרשקופ אברהם התפטר ובמקומו נכנס קובי עמר