בית ספר כתובת טלפון מנהל / ת מזכירה סמל מוסד
תיכון אמי"ת רח' בר יהודה 08-8581315 הדס שרעבי אורנה זורנו 670414
אולפנת אמי"ת רח' בן יהודה 08-8582403
08-8600875
אילנה עמר    
תיכון גימנסיא דרכא שד' בן גוריון 08-8581317
08-8580462
מיכל חזן מירי כהן 670422
תיכון בית חנה שכונת חב"ד 08-8587850 תמר גרוזמן נילי וולס 640631