שם בית הספר

כתובת

טלפון

מנהלת

מזכירה

סמל מוסד

תיכון אמי"ת

בר יהודה 4

08-8581315

אביעד גבאי

ליאת קטני

670414

אולפנת הנני

בר יהודה 1

08-8581315

נוגה ויטרי

 

 

גימנסיה דרכא

ספרא 36

08-8581317

מיכל חזן

סמדר לוי

670422

תיכון בית חנה

שד' ירושלים 32

08-8587850

יעל עזריאל

שושי מהצרי

640631