גורמים מאבחנים מתוך פורטל ההורים – שילוב בחינוך מיוחד

גורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד

אפיון המוגבלות

הגורם המקצועי שאבחנתו קבילה לצורך אפיון המוגבלות של התלמיד

משכל גבולי

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני

מוגבלות שכלית התפתחותית

ועדת האבחון לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית), תשכ"ט-1969, ובמידת הצורך – גורם מקצועי נוסף שאבחנתו קבילה בהלימה למוגבלות או למוגבלויות נוספות.

חשד למוגבלות שכלית התפתחותית

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג קליני

הפרעות התנהגותיות

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג התפתחותי, פסיכולוג קליני, מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער

מוגבלות על רצף האוטיזם - ASD

רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער, רופא ילדים עם ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד בנוסף. נוסף על כך באבחון הראשון - אבחון של פסיכולוג קליני מומחה בתחום הקליני של הילד, פסיכולוג התפתחותי או פסיכולוג שיקומי או חינוכי בעל הכשרה מוכחת בתחום האוטיזם

הפרעות נפשיות

רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער

לקות למידה רב-בעייתית

פסיכולוג חינוכי, פסיכולוג מומחה שהוכשר בנושא לקויות למידה או פסיכולוג מומחה ומאבחן דידקטי, בין שבמסמך אחד ובין שבמסמכים נפרדים

AD(H)D

 

פסיכולוג מומחה, רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד, רופא מומחה בפסיכיאטריה של ילדים ונוער או רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד

מוגבלות פיזית

רופא ילדים בעל ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד

מוגבלות שמיעה

קלינאי תקשורת שהוסמך לאודיולוגיה. לעניין זה, אודיולוגיה משמעותה עריכת בדיקות שמיעה והתאמות מכשירי שמיעה

מוגבלות ראייה

מכון לראייה ירודה או רופא עיניים

עיכוב התפתחותי בתחום התפקודי

רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד או פסיכולוג חינוכי או התפתחותי, יחד עם קלינאי תקשורת או מרפא בעיסוק

עיכוב התפתחותי בתחום השפה

קלינאי תקשורת במכון להתפתחות הילד

מחלות ותסמונות נדירות

רופא ילדים עם ניסיון עבודה של שלוש שנים לפחות במכון מוכר להתפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיה של הילד ובהתפתחות הילד