קארין
רכזת רישוי עסקים
בימים א’ ב’ ד’ ה’ בין השעות 08:00 – 15:00. ביום ג’ בין השעות 08:00 – 13:00 ובין השעות 16:00-18:00


חוק רישוי עסקים תשכ”ח-1968 נועד להביא למימוש המטרות הבאות:

  • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים
  • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות
  • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו
  • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בע”ח  וזיהום מקורות מים חומרי הדברה, בדשנים ובתרופות
  • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים
  • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי הכבאות

בעל עסק יקר , לפני פנייתך לרישוי עסקים, עליך לוודא שהעסק ברשותך טעון רישוי (חייב ברישיון לניהול עסק) , לבדיקה האם העסק שלך זקוק לרישיון עסק לחץ כאן. במידה ומצאת כי העסק ברשותך טעון רישוי, עליך להתחיל בהליך הרישוי בהקדם.

תהליך למתן רישיון עסק

טפסי רישוי עסקים