פרטים כלליים:

הבקשה היא ראשונה * שדה חובה

המבקש קיבל בעבר פטור מהקמת מקלט עבור תוספת בניה * שדה חובה

הבקשה הינה בקשה לבחינה מחדש * שדה חובה

פרטים על המבנה

במ"ר

במ"ר

במ"ר

במ"ר

מסמכים מצורפים לבקשה

Browser not supported