הודעה בדבר כתובת למסירת מסרים אלקטרוניים

ידוע לי כי מסירת כתובת מקוונת מהווה הסכמה לקבלת הודעות, מסמכים והחלטות מאת מוסד התכנון בדרך מקוונת בלבד.

אני מסכים * שדה חובה

אני מתחייב לעדכן את מוסד התכנון במקרה שיחול שינוי בכתובתי המקוונת.

Browser not supported