מחלקת הנוער של קריית מלאכי היא המובילה את תחום החינוך הבלתי פורמלי בעיר.

המחלקה פועלת רבות להעצמת תחום המנהיגות בקרב בני נוער על ידי הפעלתן

של תנועות וארגוני הנוער במרחב הציבורי. מידי שבוע מגיעים כ 1,000- נערים ונערות

מגילאי 10-18 ועשרות מדריכים צעירים לתנועות הנוער השונות הפועלות בעיר.

להתנדבות בתנועות השונות ניתן לפנות:

צופים שבט שלהבת- רכז סניף אלון זהבי  054-2440629

סח"י סיירת חסד ייחודית - נוה שעא ר 054659161

פאזל - רכזת המד"צים, חגית זרו  053-9536170

מועצת נוער עירונית - מיכל זהר  054-2374760

כנפיים של קרמבו )לילדים עם צרכים מיוחדים( - שרה פארן  058-6518562

אחרי בשטח - שחר זינמן  050-6765901

בני עקיבא - הדר בניטה  050-2023570

שחקים - ניסים כשכש  050-6277622