מרכז צעירים

משמש כגוף המוביל בעיר את נושא הצעירים ומכוון אותם

לפעולות חברתיות בקהילה ולתחושת שייכות קהילתית ועצמאות.

מרכז צעירים נותן מענה לצעירים  18-40  במגוון תחומים שונים:

חיילים משוחררים, תעסוקה ופיתוח קריירה, השכלה גבוהה

ומלגות, מעורבות חברתית אזרחית, מתנדבים, תרבות ופנאי

ויזמות חברתית אישית.

בנוסף, המרכז מפעיל את תוכנית 'למרחק' - תעסוקה איכותית

ליוצאי אתיופיה ותוכנית 'צעירים בשכונות' - קידום צעירים

וצעירות בתחומי שיקום שכונות להשכלה גבוהה ואיכותית.

כתובת: רש"י 5

שעות פעילות:

ימים א' ו ג' בין השעות:  8:00-17:00

ימים ב' ו ד'  8:00-19:00

יום ה'  8:00-16:0 

לפרטים נוספים: מרכז צעירים   08-8602553

 

תוכנית יתד

תוכנית יתד לצעירים וצעירות במצבי סיכון בגילאי 18-25 הנה

תוכנית הדגל של משרד הרווחה. התוכנית מסייעת לצעירים

וצעירות במצבי סיכון המתמודדים עם קשיים שונים ומתמקדת

בארבעה ערוצי סיוע: השכלה תעסוקה ומיומנויות, רווחה ובריאות

רגשית, קיום פיזי ומוגנות והשתייכות חברתית ומשפחתית. לתוכנית

דרושים מתנדבים בעלי יחסי אנוש טובים.

ליצירת קשר:  08-8608730