מס' תאריך עדכון נושא שם החוק
29 27/08/2017 תיעול חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התשע”ז -2017
28 22/05/2016 חניה חוק עזר לקריית מלאכי (העמדת רכב וחנייתו), התשע”ו 2016
27 08/11/2016 סלילת כבישים אישור להמשך גביית היטל סלילה עד סוף 2017
26 08/11/2016 תיעול וניקוז אישור להמשך גביית היטל תיעול עד סוף 2017
25 06/05/2010 שטחים ציבוריים עדכון חוק עזר שטחים ציבוריים פתוחים
חוק עזר לקריית מלאכי (שטחים ציבוריים פתוחים)(תיקון) התשעו-2015
24 10/11/2010 שימור טבע ושטחים ציבוריים חוק עזר לקריית מלאכי (שטחים ציבוריים פתוחים), התשע”א-2010
23 06/05/2010 סלילת רחובות חוק עזר לקריית מלאכי (סלילת רחובות), התש”ע-2010
22 06/05/2010 סלילת רחובות חוק עזר לקריית מלאכי (סלילת רחובות), התשס”ג-2003 החוק בוטל בחש”מ 742 עמוד 140 תאריך 3.5.2010 שנה עברית התש”ע
21 24/02/2010 תיעול וניקוז חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התש”ע-2010
20 24/02/2010 תיעול ניקוז חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התשס”ג-2003 החוק בוטל בחש”מ 741 עמוד 90 תאריך 21.2.2010 שנה עברית התש”ע
19 19/01/2006 ביוב חוק עזר לקריית מלאכי (אגרת ביוב), תשל”ו 1976
18 19/01/2006 ביוב חוק עזר לקרית מלאכי (ביוב), תשל”ו 1975
17 19/01/2006 סלילת רחובות חוק עזר לקריית מלאכי (סלילת רחובות), התשמא 1981 החוק בוטל בחש”מ 671 עמוד 474 תאריך 14.9.2003 שנה עברית התשס”ג
16 19/01/2006 תיעול וניקוז חוק עזר לקריית מלאכי (תיעול), התשמ”ד 1983 החוק בוטל בחש”מ 671 עמוד 469 תאריך 14.9.2003 שנה עברית התשס”ג
15 17/02/2003 הריסת מבנים מסוכנים חוק עזר לקריית מלאכי (הריסת מבנים מסוכנים), תשכ”ט 1968
14 12/02/2003 אספקת מים חוק עזר לקריית מלאכי (אספקת מים), תשכ”ז 1967
13 06/02/2003 בעלי חיים חוק עזר לקריית מלאכי (פיקוח על כלבים), תשי”ט 1959
12 02/02/2003 שווקים אימוץ חוק עזר לדוגמה בדבר שווקים על ידי המועצה המקומית קריית מלאכי
11 29/01/2003 שווקים חוק עזר לקריית מלאכי (בתי עסק, שווקים, רוכלות ובתי שחיטה), התשנ”ב 1991
10 19/01/2003 הצמדה למדד חוק עזר לקריית מלאכי (הצמדה למדד), התשמ”ד 1984
9 16/01/2003 מודעות ושלטים חוק עזר לקריית מלאכי (מודעות ושלטים), התשנ”ב 1991
8 14/01/2003 רישיונות לאופניים ולתלת אופן חוק עזר לקריית מלאכי (רישיונות לאופניים), תש”ך 1960
7 14/01/2003 שמירת הסדר והניקיון חוק עזר לקריית מלאכי (שמירת הבטיחות, הסדר והניקיון, ומניעת מפגעים ומטרדים), התשמ”ח 1988
6 13/01/2003 אגרת תעודת אישור חוק עזר לקריית מלאכי (אגרת תעודת אישור), תשכ”א 1960
5 13/01/2003 הסדרת שמירה חוק עזר לקריית מלאכי (הסדרת השמירה), תשכ”ה 1965
4 13/01/2003 עגלות חוק עזר לקריית מלאכי (עגלות), תשכ”ט 1969
3 13/01/2003 בריכות - רחצה ואחזקה חוק עזר לקריית מלאכי (רחצה בבריכת שחיה), התשמ”ד 1983
2 09/01/2003 חניה  חוק עזר לקריית מלאכי (העמדת רכב וחנייתו), התשמ”ג 1983
1 09/01/2003 חניה חוק עזר לקריית מלאכי (העמדת רכב וחנייתו), התשנ”ב 1992