1
הנחיות
2
פרטים אישיים
3
פרטי הנכס
4
צירוף מסמכים - בעל הנכס
5
תשלום אגרה

הנחיות למילוי הטופס

תושב יקר,

על פי סעיף 324 לפקודת העיריות, על מנת לבצע העברת זכויות בנכס נדרש להגיש לרשם המקר​קעין אישור העירייה לפיו שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס. אישור זה מעיד על סילוק חובות כמו: ארנונה, היטלי פיתוח, אגרות שונות ועוד.יש למלא את הטופס לצרף את המסמכים הנדרשים:

צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו) - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות עדכני מהמנהל.

צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).

במקרה של מיופה כוח - ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח.

חתימה על תצהיר היעדר חריגות בנייה
 להורדת התצהיר לחצו כאן >

פרטים אישיים

מגיש הבקשה

(יש להזין ספרות בלבד)

 

בעלי הנכס

(חובה) שדה חובה
שם פרטישם משפחהכתובתת.ז./ח.פ./אחר

 

פרטי הנכס 

מתוך שובר ארנונה

מתוך שובר ארנונה

 

כתובת הנכס:

לחיפוש גוש חלקה לחצו כאן

צירוף מסמכים - בעל הנכס

אנא צרף/י מסמכים בהתאם להנחיות הבאות:

  • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו - אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מהחברה המשכנתא או אישור זכויות מנהל (חוזה חכירה או חוזה פיתוח)
  • צילום תעודה מזהה של שני הצדדים - תעודת זהות כולל ספח/ רישיון נהיגה/ מי שאינו אזרח ישראלי יצרף צילום של דרכון בתוקף/ צילום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
  • במקרה של מיופה כוח ייפוי כוח מבעל הנכס וצילום תעודה מזהה (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי) של מיופה הכוח

להורדת טופס התצהיר לחצו כאן

 

שם המוצר/שירותמחירכמות
טאבו/משכנתא113 ₪
סה"כ לתשלום0

לעזרה ניתן לפנות למספר טלפון: 08-8608771