תושב יקר,

לפני שאתה מוציא את הפסולת הגושית והגזם

עצור!

למען איכות הסביבה, אנא הפרד את הגזם מהפסולת הגושית.

אנא! את הפסולת הגושית והגזם והוצא אך ורק בימי הפינוי.גם אני ממחזר ושומר על הסביבה.

פינוי גזם