דלג לתוכן העמוד
מוכנות לחירום


מנהלת יישובית

מנהלת יישובית בקריית מלאכי

אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני ישראל הוא עומק הפערים החברתיים ואי-השוויון, והעובדה כי המקום בו גדל הילד עדיין קובע במידה רבה את ההזדמנויות הפתוחות בפניו להתקדם ולהגיע למימוש עצמי.
זאת למרות השקעות גדולות, הן של הממשלה והן של גופים פילנתרופיים, במיזמים שנועדו להקטין פערים ולהגדיל מוביליות חברתית.
מיזם חדשני זה מציב את הרשות המקומית והתושבים במרכז, מקיף את כלל הקהילה במקום קבוצת יעד ספציפית, ומעביר את הדגש מהתערבויות נקודתיות ומוגבלות בזמן לחיזוק ארוך-טווח של התשתיות החברתיות ביישוב והעצמת המנהיגות המקומית. את המיזם מובילה מנהלת יישובית המורכבת מנציגי הרשות המקומית, התושבים, ממשלה, ארגוני החברה האזרחית, קרנות פילנתרופיות וחברות עסקיות. המנהלת מגדירה על בסיס נתונים, מחקר ושיתוף ציבור את תחומי המיקוד כדי לקדם מוביליות חברתית ברצף מלידה לתעסוקה. בהמשך נקבע יעד יישובי בכל תחום ונבנית תכנית עבודה קולקטיבית אחת למימוש היעדים המשותפים באמצעות כלל ההשקעות.

לאחר שלוש שנים של למידה ויישום בקריית מלאכי ואשקלון, נרשמו תוצאות מעודדות בהטמעת שינויים מערכתיים ופותח מודל עבודה המאפשר ליישם את אסטרטגית ההשקעה בהיקף נרחב יותר כדי להגדיל את מעגל ההשפעה. השלב הבא של כניסה ליישובים נוספים בפריפריה - בית שאן, ירכא, נצרת עילית, אופקים ושדרות - נעשה במקביל לביסוס הקיימות של המודל ביישובי הפיילוט.
מטרתו המרכזית של המיזם היא ללוות את היישוב בתהליך של ביסוס כושר הניהול העצמי, כך שיוכל לפעול לקידום מוביליות חברתית ומתן ההזדמנויות לתושב באופן בר-קיימא. עקרונות היסוד שלו הם:

 • מעורבות של כל בעלי העניין בהגדרת יעדים אסטרטגיים משותפים

 • סנכרון, תיאום ואיגום ידע ומשאבים בין הגופים השונים הפועלים במרחב המקומי

 • מיפוי מקיף ושימוש בנתונים ככלי מרכזי לתכנון והשקעה

 • שיתוף הציבור הרחב וארגוני קהילה בקבלת ההחלטות

לאור זאת הציבה קרן רש"י לעצמה את המשימה של פיתוח ויישום גישה חדשה המתמקדת ביישוב כמפתח להרחבת המוביליות החברתית לכלל התושבים וכמנוע ליצירת שינוי ברמה הלאומית.

נתונים אלה שימשו את חברי המינהלת בדיונים ובקבלת החלטות שהתכנסו ליעדים משותפים.

 1. חינוך בלתי פורמלי:
  העלאת ההשתתפות של ילדים ובני נוער בתנועות וארגוני נוער תוך פיתוח אישי וחברתי וחיזוק הנרטיב העירוני
  העלאת אחוז המתגייסים לשירות משמעותי (בנים+בנות)
  העלאת אחוז היוצאים לקצונה (בנים+בנות)
  צמצום הנשר מהצבא
  העלאת אחוז היוצאים למכינות ושנות שירות
 2. גיל רך:
  התפתחות תקינה בגילאי לידה-3
  חיזוק כישורי השפה בגיל הרך
 3. חיזוק מיומנויות המאה ה21

הישגים מכרזיים עד כה:

השגת היעד בתנועות הנוער

 1. גידול של 80% בחניכים בתנועות וארגוני נוער (950)
 2. גידול של 130% בכח הדרכה מקומי (70)

בניית מדיניות בתחום הגיל הרך מלידה

 1. איסוף תמונת מצב של תחום הגיל הרך מלידה
 2. הגדרת יעדים משותפים בנושא שפה
 3. מדד יישובי לתחום האוריינות

חיזוק תשתיות יישוביות בתחום הכ"א בהטמעת הרשות :

 1. העסקת 3 בעלי תפקידים בתחום תנועות הנוער רכז נוער, רכזת תפעול ורכזת מנהיגות
 2. העסקת 2 בעלי תפקידים בתחום הגיל הרך , מנהלת גני ילדים ורכזת שפה
 3. העסקת מובילה דיגיטלית
 4. העסקת מנהלת מיצוי משאבים