עכשיו זה סופי: ניתן לבנות פרגולות בשכונת המחנה

מועצת העיר אישרה השבוע הקמת פרגולות בשכונת המחנה. ראש העיר אליהו זהר: "שכונת המחנה שווה לכל השכונות. אני שמח שזה מאחורינו"


מועצת העיר קריית מלאכי התכנסה ביום ראשון השבוע לישיבת מליאה. לאחר הדלקת נרות חגיגית עלה נושא אישור תב"ע (תוכנית בניין עיר) של שכונת המחנה. בתב"ע המקורית שתוכננה לפני שנים רבות, נאסרה בניית הפרגולות בכל הדירות בשכונה זו, פרט לאלו המתגוררים בדירות גן ופנטהאוז. שכונת המחנה היתה היחידה בעיר בה נאסרה בניית הפרגולות בשל התב"ע, ובכדי לשנות את ההחלטה היה צריך לבצע שינוי.

בחודש אוגוסט האחרון הביא ראש העיר אליהו זהר בתפקידו כיו"ר הוועדה לתכנון ובנייה את ההחלטה לשינוי התב"ע בוועדה המקומית לתכנון ובנייה. משם עברה התוכנית להפקדה בוועדה המחוזית. ההליך צפוי היה להימשך כחצי שנה, אולם בזכות עבודה מאומצת של מחלקת ההנדסה, לאחרונה הסתיימו כל הליכי האישור מול הוועדה המחוזית ולחברי המליאה נותר רק להצביע על סיום הסאגה. השלב האחרון הוא פורמלי, לאחר פרסום למתן תוקף ההחלטה- הליך שצפוי לקחת שבועות בודדים.

במחלקת ההנדסה מדגישים כי בניית פרגולה בשכונת המחנה כמו גם בשאר רחבי העיר, מחייבת אישורים. "ההבדל הוא שעד היום לא ניתן היה לבנות פרגולות בשכונת המחנה גם בעזרת אישורים" מסביר מהנדס העיר נועם רווחה "העירייה לקחה אחריות והשקיעה כסף ובעוד כחודש בזכות שינוי התב"ע ניתן יהיה לבנות פרגולות, בכפוף לאישורים כאמור". את הפרטים המלאים לבניית פרגולה ניתן למצוא באתר העירייה.

ראש העיר קריית מלאכי אליהו זהר: "נפגשתי עם תושבי השכונה ושמעתי את מצוקותיהם במספר הזדמנויות. הבטחתי לטפל בעיוות שנעשה בשכונה הזו ולשנות את התב"ע לטובת התושבים. שכונת המחנה שווה לכל השכונות בעיר ואני שמח בשביל תושבי המחנה כי ההליך מאחורינו"

צילום: עיריית קריית מלאכי

שכונת המחנה מהאוויר.jpe