קריית מלאכי בכתום

200 מכלים כתומים למחזור יפוזרו בקריית מלאכי בשבועיים הקרובים. 48 פחים כבר הגיעו ומדי יום יגיעו עשרות מכלים כתומים נוספים עד שתושלם החלוקה.


צובעים את העיר בכתום: ביום ראשון השבוע החלו בעירייה בחלוקת פחים כתומים למחזור קרטוני חלב ומיץ, אריזות פלסטיק של מוצרי מזון, שקיות חטיפים ועוד. פחים אלו יחליפו את הפחים הקודמים שהמחזור בהם לא צלח.

ב-16 לפברואר השנה גובשה רשימת מיקומים למכלים, זאת לאחר סיורים שערך נסים גלעם מנהל אגף שפ"ע יחד עם נציג תאגיד המחזור "תמיר". במהלך הסיור הוחלט על הצבת 200 מכלים כתומים של חברת "רוטוניב טכנולוגיות בע”מ". היתרון של מכלים אלה בעובדה שהם נייחים ולא ניתן להזיזם ו הם מכילים 2,500 ליטרים כל אחד, הרבה יותר מהקודמים.

בשנת 2015 הורה ראש העיר אליהו זהר על הצבת מכלים כתומים למחזור ואלו הוצבו ברחבי העיר. ככל שחלף הזמן, מכלים אלו הומרו לשימוש תושבים לצרכיהם הפרטיים או להשלכת אשפה רטובה ולא אחת היוו מפגע תברואתי ובטיחותי. לאחר כשנתיים וחצי מיום הצבתם הוחלט לבטל מכלים אלו ולמצוא חלופה מתאימה.

לאחר משא ומתן מול תאגיד תמיר, חלוקת המכלים אמורה היתה להתבצע באוגוסט האחרון, אולם מנהל אגף שפ"ע נסים גלעם יצא לחופשת מחלה והנושא נדחה עד לשבוע זה. באופן חריג לפני כשנה נעתר מנכ"ל תאגיד תמיר לבקשתנו להציב פחים נייחים במימון מלא של התאגיד

הצבת מכלים כתומים בקרית מלאכי, יחד עם שאר הפעולות הנעשות בתחום איכות הסביבה מעמידה את קריית מלאכי במקום גבוה בכל הקשור לשמירה על איכות הסביבה.

ראש העיר קריית מלאכי אליהו זהר: "אני שמח על חלוקת המכלים הכתומים המותאמים לצרכי העיר. פעלנו משנת 2019 על מנת שהם יגיעו הנה. האישור העקרוני ניתן בינואר השנה ומאז אנו פעלנו כדי לקדם את ההליך. אני מברך על כך ורוצה להודות לתאגיד תמיר על שיתוף הפעולה עמנו ולנסים גלעם מנהל אגף השפ"ע שמוציא זאת לפועל על הצד הטוב ביותר"