ועדת היגוי לקידום הבריאות


כחלק מהצטרפות העיר לרשת ערים בריאות ולמיזם 'אפשרי בריא' של משרד הבריאות, עיריית קריית מלאכי ממשיכה לפעול במלוא המרץ בקרב תושבי העיר לקידום תחום הבריאות.

ביום ראשון שעבר התקיימה ועדת היגוי בהובלת מתאמות הבריאות העירוניות, בהשתתפות נציגי משרד הבריאות, מנכ"ל העירייה, נציגי ומנהלי המחלקות, נציגי ציבור ותחום קידום בריאות עירוני

בוועדה הוצגה התפיסה העירונית בתחום קידום הבריאות תוך גיבוש ותכנון תהליכים המשפיעים על בריאות התושבים ואיכות הסביבה העירונית, יצירת סביבה המאפשרת ומטפחת תרבות של בריאות בכל מעגלי החיים לכלל תושבי העיר.

כמו כן, נקבעו מספר עקרונות פעולה כאשר אחד מהם הוא קמפיין ממוקד להעלאת המודעות בקרב התושבים הכולל מסרים לעידוד פעילות גופנית, אכילה בריאה ומניעת עישון.

את התוכנית מובילים אגף האסטרטגיה והיחידה הקהילתית והתנדבות באגף לשירותים חברתיים.

שרית קופפרמן רכזת קידום בריאות מחוזית, מחוז אשקלון: "קיום וועדת ההיגוי העירונית בנוכחות מרשימה של נושאי תפקידים ממחלקות שונות בעירייה הינה הוכחה למיצוב תחום הבריאות ברמה עירונית, מתוך הבנה כי בריאות טובה ואיתנה היא המפתח לעיר ברת קיימא שפועלת למען בריאות תושביה"

 

 צילום: עיריית קריית מלאכי

ועדת היגוי לקידום הבריאות.jpe